1. Đội hình tiểu đội hàng ngang2. Tiểu đội hàng dọc3. Tiến, lùi, qua phải, qua trái4. Giãn đội hình, thu đội hình5. Ra khỏi hàng, về vị trí Câu hỏi: Squad là gì? Trả lời:  Nghĩa là tiểu đội. Cùng THPT Trịnh Hoài Đức tìm hiểu về từ này nh…

Bạn đang xem: 1. Đội hình tiểu đội hàng ngang2. Tiểu đội hàng dọc3. Tiến, lùi, qua phải, qua trái4. Giãn đội hình, thu đội hình5. Ra khỏi hàng, về vị trí Câu hỏi: Squad …

Câu hỏi: Đội là gì?

Câu trả lời:

Điều đó có tức là đội.

Hãy cùng trường thomo.vn tìm hiểu về từ này nhé!

I. Tiểu đội là gì?

Một trung đội là một đơn vị rất nhỏ của một tổ chức đơn vị quân đội, bao gồm 10-12 đấu sĩ, có thể được phân thành các nhóm hoặc nhóm nhỏ hơn, bao gồm 1-4 đấu sĩ. Tiểu đội trưởng là tiểu đội trưởng (hoặc hạ sĩ quan). 2-3 tiểu đội hợp thành một trung đội.

Trong Quân đội nhân dân Việt Nam, trung đội được xây dựng trên cơ sở ba tổ ba người (“ba người”), nên đội hình thường là chín người phân thành ba tổ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đội có thể gồm 7 người (2 đội) hoặc 12 người (4 đội). Tiểu đoàn được ký hiệu là a. Đội hình được nhắc tới nhiều trong thơ ca, tiêu biểu là bài thơ về tiểu đội xe ko kính của Phạm Tiến Duật. Tiểu đội cũng là cấp nhỏ nhất và cũng là cấp quan trọng vì phải trải qua cấp này mới lên được các ngành cao hơn.

Đội hình có 3 cấp độ cơ bản là 7, 9 và 12 người. Phổ thông nhất là 9 người phân thành 3 nhóm tranh đấu. Vũ khí có thể là 1 B-40/41, 1 M-79, 1 súng máy RPD/RPK hoặc súng máy tư nhân PK (hiếm), còn lại là AK.

Trong các văn bản chính thức hiện nay của Quân đội nhân dân Việt Nam, tên các ngành theo trật tự từ thấp tới cao như sau:

– Chiến đội.

– Tiểu đoàn (đội). Ký hiệu: a.

– tiểu đội (trung đội). Ký hiệu: b.

– Company (đại đội, pin, quân). Ký hiệu: c.

– Tiểu đoàn (tiểu đoàn, phi đội). Ký hiệu: đ.

– Trung đoàn (trung đoàn, đoàn). Ký hiệu: đ.

– Lữ đoàn. Ko có biểu tượng.

– Bộ phận (bộ phận). Ký hiệu: f.

– Quân đoàn (quân đoàn). Ko có biểu tượng.

– Quân đội.

– Front (mặt trận), Army Group (Tập đoàn quân).

2 bậc cuối cùng ko có trong biên chế của QĐNDVN.

II. đội hình

1. Đội hình hàng ngang

Đội hình hàng ngang gồm: 1 hàng ngang và 2 hàng ngang. Các bước bao gồm: đội hình; Điểm số; Xếp hàng và giải thể.

Bước 1: đội hình

Khẩu lệnh: “Trung đội X thành 1 (2) hàng ngang – ”

Sau lúc hô khẩu lệnh, tiểu đội trưởng trở lại hướng tập trung và đứng nghiêm làm tiêu chuẩn. Nghe khẩu lệnh “Tiểu đội X”, cả tiểu đội trở lại phía tiểu đội trưởng, đứng im chờ lệnh. Nghe hiệu lệnh “”, các chiến sĩ nhanh chóng yên lặng, chạy về vị trí tập kết, đứng bên trái 1 (2) tiểu đội người lớn thành hàng ngang, đứng đúng cự ly, khoảng cách quy định, tự động chỉnh tề. hàng, xong đứng nghỉ; Lúc tập 2 hàng ngang thì số lẻ ở hàng trên, số chẵn ở hàng dưới. Lúc thấy 2-3 chiến sĩ đứng bên trái, tiểu đội trưởng đi đều về phía trước giữa đội hình, cách đội hình 3-5 bước thì ngừng lại, trở lại phía đội hình đôn đốc .

Bước 2: Cho điểm.

Khẩu lệnh: “Điểm số”

Tiểu nhị đang ngơi nghỉ, nghe hiệu lệnh “Điểm”, quân lính theo trật tự từ phải qua trái trở về vị trí đứng, hô rõ quân số, quay qua trái 45, điểm xong. mặt sau. Điểm số từ 1 tới hết tiểu đội, người đứng cuối hàng lúc điểm số ko phải quay đầu, sau lúc điểm số xong hô “Hết”.

Đội hình 2 hàng ngang ngoại trừ điểm.

Bước 3: Điều chỉnh hàng ngũ.

Khẩu lệnh: “Nhìn phải (trái) – Nhìn thẳng”.

Nghe hiệu lệnh “Thẳng”, trừ chiến sĩ chuẩn vẫn nhìn thẳng, các chiến binh còn lại phải quay mặt hết về bên phải (trái), vận chuyển lên xuống để dóng hàng, điều chỉnh cự ly. Nghe khẩu lệnh “Ngừng lại”, các chiến sĩ quay lại nhìn thẳng, đứng yên ko vận chuyển vị trí đứng.

Lúc hàng ngang 2, chiến sĩ hàng 2 điều chỉnh cả hàng ngang và hàng dọc.

Tiểu đội trưởng đi đều về phía người làm chuẩn và cách người làm chuẩn 2-3 bước thì ngừng lại, quay lại đội hình rà soát hàng. Lúc rà soát, gót chân và ngực của đấu sĩ nằm trên một đường thẳng. Nếu bất kỳ người lính nào ko xếp hàng, đội sẽ sử dụng khẩu lệnh, “Đồng chí (hoặc số)……Lên (hoặc Xuống)”. Cũng có thể đồng thời tiểu đội trưởng tu sửa 3-4 chiến sĩ. Chiến sĩ lúc nghe tiểu đội trưởng gọi tên phải quay mặt về phía tiểu đội trưởng và thực hiện mệnh lệnh của tiểu đội trưởng, tiến (hoặc lùi). Lúc tiến hoặc lùi phải thẳng hàng. Lúc các đấu sĩ đã đứng vào hàng, tiểu đội trưởng hô “Được”. Nghe khẩu lệnh “Được”, người lính quay mặt nhìn thẳng. Sau đó trung đội trưởng trở về sở chỉ huy.

Đội hình 2 hàng ngang phải rà soát cả khoảng cách giữa hàng trên và hàng dưới.

Bước 4: Giải thể

Khẩu lệnh: “Giải thể”.

Nghe lệnh, những người lính trong hàng nhanh chóng giải thể. Nếu bạn đang đứng trong tư thế ngơi nghỉ, hãy trở lại tư thế đứng và sau đó dang rộng ra.

2. Tiểu đội hàng dọc

Đội hình hàng dọc gồm: Trung đội hàng dọc thứ 1 và thứ 2, với các bước: đội hình; Điểm số; Xếp hàng và giải thể.

Bước 1: đội hình

Khẩu lệnh: “Tiểu đội X 1 (2) hàng dọc – ”.

Sau lúc hô khẩu lệnh, tiểu đội trưởng trở lại hướng tập trung và đứng nghiêm làm tiêu chuẩn. Lúc nghe hiệu lệnh “”, chiến sĩ nhanh chóng chạy vào vị trí tập kết và xếp sau tiểu đội trưởng theo hàng dọc, đứng đúng cự ly quy định, tự động xếp hàng. Xếp hàng xong đứng nghỉ. Lúc đội hình 2 hàng dọc, số lẻ đứng hàng bên phải, số chẵn đứng hàng bên trái. Lúc thấy có 2-3 chiến sĩ đứng ở vị trí tập kết, tiểu đội trưởng đi hết về phía trước bên trái đội hình, cách đội hình 3 -5 bước thì ngừng lại, quay trở lại đội hình để đôn đốc. sự tạo nên. Thích hợp .

Bước 2: Điểm số

Khẩu lệnh: “Điểm số”.

Sau lúc nghe khẩu lệnh “Điểm số”, các chiến sĩ theo trật tự từ trên xuống trở về vị trí đứng, hô số hiệu và quay mặt về bên trái, điểm xong quay lại. Người đứng cuối hàng, lúc điểm ko phải đương đầu, sau lúc hết điểm của mình thì hô “Kết thúc”.

Đội hình 2 hàng dọc ngoại trừ điểm.

Bước 3: Điều chỉnh cấp bậc

Khẩu lệnh: “Nhìn trước – Thẳng”.

Nghe khẩu lệnh “Thẳng”, trừ chiến sĩ số 1 làm chuẩn, các chiến sĩ còn lại phải dàn hàng ngang, nhìn thẳng vào giữa cổ người đứng trước mặt. Vận chuyển phải sang trái để canh theo chiều dọc, vận chuyển lên, xuống để điều chỉnh khoảng cách. Nghe khẩu lệnh “Ngừng lại”, các chiến sĩ đứng yên ko vận chuyển vị trí đứng.

Lúc đội hình 2 hàng, chiến sĩ đứng hàng bên trái điều chỉnh cả hàng ngang và hàng dọc.

Tiểu đội trưởng đi đều vào giữa đội hình, cách tiểu đội trưởng 2-3 bước rồi ngừng lại, quay lại đội hình rà soát hàng dọc. Lúc rà soát, đầu và vai của chiến sĩ nằm trên một đường thẳng. Nếu một người lính ko xếp hàng, đội trưởng sẽ sử dụng khẩu lệnh để thay đổi hàng.

Bước 4: Hòa tan.

3. Tiến, lùi, phải, trái

một. Vận chuyển về phía trước và phía sau

Khẩu lệnh: “Tiến (lùi) X bước – Step”.

Nghe hiệu lệnh “Bước”, cả đội nhất tề tiến (lùi) X bước theo phân đội, lúc đi đủ số bước theo quy định thì ngừng lại, dồn và dóng hàng rồi trở về vị trí đứng. .

b. Vận chuyển sang phải, sang trái

Khẩu lệnh: “Đi sang phải (sang trái) X bước – Bước”.

Sau lúc nghe hiệu lệnh “Bước”, cả đội nhất tề đi phải (sang trái) X bước theo đội hình, lúc đủ số bước theo quy định thì ngừng lại, thành hàng ngang rồi về vị trí. đứng yên.

4. Mở rộng đội hình, tích lũy đội hình

Trước lúc giãn đội phải ghi điểm. Nếu kéo căng sang trái thì tính điểm từ phải sang trái, khẩu lệnh hô “Từ phải sang trái – Điểm số”. Nếu đội hình căng về bên phải, điểm số từ trái sang phải, khẩu lệnh hô “Từ trái sang – Điểm số”.

một. Kéo dài đội hình theo chiều ngang

Khẩu lệnh: “Xác bước X, nhìn phải (trái) – Thẳng”.

Lúc nghe khẩu lệnh “Đi thẳng”, các chiến sĩ đứng thẳng, các chiến sĩ còn lại trừ điểm 1 và nhân với số bước do tiểu đội trưởng quy định để tính số bước phải đi, đồng thời rẽ trái (phải) , sang vị trí mới. Lúc về vị trí mới, chiến sĩ cuối cùng hô “Xong”. Nghe khẩu lệnh “Xong”, các chiến sĩ nhất tề trở lại hướng cũ, quay mặt về bên phải (trái) để gióng hàng. Lúc các chiến sĩ nhất tề rẽ trái (phải) để tới vị trí mới, tiểu đội trưởng rẽ phải (trái) đi tới vị trí chỉ huy ở giữa, phía trước đội hình để đốc thúc đội hình. Lúc các chiến sĩ nhất tề trở lại hướng cũ, tiểu đội trưởng đã ổn định lại và hô “Ngừng lại”. Nghe khẩu lệnh “Ngừng lại”, các chiến sĩ quay lại, đứng nghiêm.

b. Tích lũy một đội hình hàng ngang

Khẩu lệnh: “Trở lại tư thế nhìn phải (trái) – Thẳng”

Lúc nghe khẩu lệnh “Đi thẳng” thì các chiến sĩ đứng thẳng, các chiến sĩ còn lại nhất tề quay sang phải (trái) và đi về vị trí cũ. Lúc người lính cuối cùng trở về vị trí của mình, hô “Xong”. Nghe khẩu lệnh “Xong”, các chiến sĩ nhất tề trở lại hướng cũ, quay mặt về bên phải (trái) để dàn hàng ngang. Lúc các chiến sĩ nhất tề quay sang phải (trái) để về vị trí thuở đầu, tiểu đội trưởng quay sang phải (trái) đi tới vị trí chỉ huy ở giữa trước đội hình để đốc thúc đội hình. Lúc các chiến sĩ nhất tề trở lại hướng cũ, tiểu đội trưởng đã ổn định lại và hô “Ngừng lại”. Nghe khẩu lệnh “Ngừng lại”, các chiến sĩ quay lại, đứng nghiêm.

c. Kéo dài hàng lên

Khẩu lệnh: “Đi trước quãng đường X – Đi thẳng”

Lúc nghe khẩu lệnh “Đi thẳng” thì chiến sĩ đứng thẳng, các chiến sĩ còn lại trừ điểm 1 và nhân với số bước do tiểu đội trưởng quy định để tính số bước phải đi, đồng thời quay người lại. , quay trở lại vị trí mới. Lúc về vị trí mới, chiến sĩ cuối cùng hô “Xong”. Nghe khẩu lệnh “Xong”, các chiến sĩ nhất tề trở lại hướng cũ, nhìn thẳng để xếp hàng.

d. Đi theo đội hình hàng dọc

Khẩu lệnh: “Quay lại cơ chế xem trước – Thẳng”

Lúc nghe khẩu lệnh “Thẳng” các chiến sĩ đứng thẳng, các chiến sĩ còn lại đều về vị trí cũ, nhìn thẳng theo hàng. Lúc thấy quân nhân đã đi hết về vị trí cũ, tiểu đội trưởng dàn hàng ngang hô “Ngừng lại”.

5. Hết hàng, về lại vị trí

Khẩu lệnh: “Đồng chí (số)…Ra khỏi hàng”; “Vị trí”.

Nhà sư được gọi tên (số) đứng dậy và trả lời “Vâng”. Lúc nghe khẩu lệnh “Ra khỏi hàng”, chiến sĩ hô “Rõ” và đi đều hoặc chạy tới trước mặt tiểu đội trưởng, cách tiểu đội trưởng 2-3 bước rồi ngừng lại, chào và báo cáo “Tôi là hiện nay”. Sau lúc nhận lệnh hô “Clear”. Lúc đứng theo đội hình hàng dọc, chiến sĩ bước một bước về bên phải (trái) rồi đi đều hoặc chạy về gặp tiểu đội trưởng. Nếu đứng ở hàng thứ hai trong đội hình hàng ngang, chiến sĩ phải quay ra sau rồi quay sang phải (trái), đi đều hoặc chạy cho gặp tiểu đội trưởng. Lúc có lệnh “Về vị trí” thì thực hiện động tác chào trước lúc rời khỏi tiểu đội trưởng, sau đó đi bộ hoặc chạy đều về vị trí thuở đầu.

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Văn học lớp 12 , Giáo dục đại cương 12

Xem thêm chi tiết về 1. Đội hình tiểu đội hàng ngang2. Tiểu đội hàng dọc3. Tiến, lùi, qua phải, qua trái4. Giãn đội hình, thu đội hình5. Ra khỏi hàng, về vị trí
Câu hỏi: Squad là gì? Trả lời: Nghĩa là tiểu đội. Cùng thomo.vn tìm hiểu về từ này nh…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận