13+ bài văn khấn quan trọng, đầy đủ nhất năm 2023

Bạn đang xem: 13+ bài văn khấn quan trọng, đầy đủ nhất năm 2021 tại thomo.vn Gốm Phúc Gia Tiên sẽ san sẻ tới anh chị tổng hợp tổng thể những bài văn khấn quan …

Gốm Phúc Gia Tiên sẽ san sẻ tới anh chị tổng hợp tổng thể những bài văn khấn quan trọng nhất trong 1 năm. Đừng quên ấn nút share để lưu lại anh nhé !

I.VĂN KHẤN BAN THỜ GIA TIÊN

1. Văn khấn nhập trạch

1.1.Văn khấn thần linh lúc nhập trạch dành cho ban thờ gia tiên

Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương .

– Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần .

– Con kính lạy Các ngài Thần linh bản xứ quản lý trong khu vực này .

Tín chủ ( chúng ) con là : … … … … … … … … … … … … … … … .

Hôm nay là ngày … .. tháng …. năm …. tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm nhang dâng lên trước án. Trước bản toạ chư vị Tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình :

Các vị Thần linh,
Thông minh cương trực,
Giữ ngôi tam thai
Nắm quyền tạo hoá
Thể đức hiếu sinh
Phù trợ dân lành
Bảo vệ sinh linh.
Nêu cao chính đạo.

Nay mái ấm gia đình chúng con hoàn thành tân gia, chọn được ngày lành dọn tới ngụ cư, phần sài nhóm nhóm lửa, kính lễ khánh hạ. Cầu xin chư vị minh Thần cho chúng con được nhập vào nhà mới tại : … … … … … … … … … … … …. và lập bát nhang thờ chư vị Tôn thần. Chúng con xin phép chư vị Tôn thần cho rước vong linh Gia tiên chúng con về ở nơi này để thờ phụng. Chúng con cầu xin chư vị minh Thần gia ân tác phúc, độ cho gia quyến chúng con bảo mật an ninh, khang thái, làm ăn tiến tới, tài lộc dồi dào vạn sự trót lọt, vạn điều tốt đẹp .

Tín chủ lại mời những vong linh Tiền chủ, Hậu chủ ở trong nhà này, đất này xin cùng về đây chiêm ngưỡng và thưởng thức Tôn thần, thụ hưởng lễ vật, phù trợ cho tín chủ con sức khoẻ dồi dào, an khang – thịnh vượng, thịnh vượng .

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù trợ hộ trì .

Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật!

1.2.Văn khấn gia tiên lúc nhập trạch

Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật!

Kính lạy Tiên nội ngoại họ … … … … … … … … …

Hôm nay là ngày … … … tháng. : … …. năm … … … .

Gia đình chúng con mới dọn tới đây là : ( địa chỉ ) : … … … … ..

Chúng con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm nhang dâng lên trước ban thờ Cụ nội ngoại gia tiên. Nhờ hồng phúc tổ tiên, ông bà cha mẹ, chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới. Nhân chọn được ngày lành tháng tốt, thiết lập án thờ, kê giường nhóm lứa, kính lễ khánh hạ .

Cúi xin những cụ, ông bà cùng chư vị Hương linh nội ngoại họ … … … … … … .. thương xót con cháu, chứng giám lòng thành, giáng phó linh sàng thụ hưởng lễ vật, phù trợ hộ trì cho chúng con, lộc tài vượng tiến, nhà đạo hưng long, cháu con được bình yên mạnh khoẻ .

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù trợ hộ trì .

Nam mô a di Đà Phật ! Nam mô a di Đà Phật ! Nam mô a di Đà Phật

Gia chủ tiến hành đọc văn khấn
2. Văn khấn ngày rằm, mùng 1 của ban thờ gia tiên

Nam mô A Di Đà Phật!  (3 lần kèm 3 lạy)Nam mô A Di Đà Phật ! ( 3 lần kèm 3 lạy )

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương .

– Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần .

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần .

– Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh ( nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ )

Tín chủ ( chúng ) con là : … … Ngụ tại : … …

Hôm nay là ngày … .. gặp tiết ….. ( ngày rằm, mồng một ), tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm nhang dâng lên trước án .

Chúng con kính mời : Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi xin những ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật .

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời những vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù trợ cho gia chúng con xoành xoạch khỏe mạnh, mọi sự bình yên, vạn sự tốt đẹp, làm ăn phát lộc, mái ấm gia đình hòa thuận .

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù trợ hộ trì .

Nam mô A Di Đà Phật ! ( 3 lần kèm 3 lạy ) .

Cứ vào ngày rằm và mùng 1 đầu tháng, người dân Việt Nam lại sắm lễ cúng tại nhà cầu mong sức khỏe, bình an, vạn sự như ý

3. Văn khấn ngày 30 Tết của ban gia tiên

Nam Mô A-di-đà Phật! (3 lần)

– Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương .

– Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần .

– Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần .

– Con kính lạy những ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương .

– Con kính lạy ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa tôn thần .

– Con kính lạy những ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần, Bản gia Táo quân, cùng tổng thể những vị thần linh quản lý trong xứ này .

– Con kính lạy chư gia Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, tiên linh nội ngoại họ …

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm …

Tín chủ ( chúng ) con là : …

Ngụ tại …

Trước án kính cẩn thưa trình : Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới .

Chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sửa phẩm vật hương hoa, cơm canh thịnh soạn, sửa lễ tất niên cuối năm, dâng cúng Thiên Địa tôn thần, phụng hiến Tổ tiên, truy niệm chư linh .

Theo như thường lệ tuế trừ cáo tế, cúi xin chư vị tôn thần, liệt vị gia tiên, bản xứ tiền hậu chư vị hương linh giáng lâm án toạ, phủ thuỳ chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù trợ toàn gia lớn nhỏ trẻ già bình yên thịnh vượng, bách sự như mong muốn, vạn sự tốt đẹp, xoành xoạch mạnh khoẻ, mái ấm gia đình hoà thuận .

Thành tâm bái thỉnh, cúi xin chư vị tôn thần và gia tiên nội ngoại chứng giám phù trợ hộ trì.
Nam Mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy).

Vào ngày 30 Tết, gác lại mọi lo toan, mỗi gia đình người Việt lại sửa soạn mâm cỗ cúng Tất niên để tiễn năm cũ đi và đón năm mới đến

4. Văn khấn mùng 1 Tết của ban gia tiên

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương .

Con kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật .

Con kính lạy những cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, đường thượng tiên linh, và những hương hồn nội tộc, ngoại tộc .

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng Giêng năm Canh Tý .

Chúng con là : … hiện ngụ cư tại …

Nay theo tuế luật, âm khí và dương khí quản lý và vận hành tới tuần Nguyên đán, mùng một đầu xuân, đón mừng năm mới .

Con cháu tưởng vọng ân nghĩa tổ tiên như trời cao biển rộng, khôn đem tấc cỏ báo đáp ba xuân.
Chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà tu chỉnh lễ vật, oản quả hương hoa kính dâng trước án.

Kính mời những cụ Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, bá thúc đệ huynh, cô dì tỷ muội, nam nữ tử tôn nội ngoại, cúi xin thương xót con cháu, rất linh giáng về linh sàng, phù trợ hộ trì con cháu, năm mới thịnh vượng, mọi bề thuận tiện, sự nghiệp khô nóng thông, bốn mùa ko hạn ách nào xâm hại, tám tiết có điềm lành ứng cứu .

Tín chủ chúng con đồng tâm kính mời những vị vong linh, tiền chủ, hậu chủ ở trong đất này cùng về hâm hưởng, phù trợ cho chúng con được bách sự trót lọt, vạn sự cát tường như ý .

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin chứng giám phù trợ hộ trì .

Sửa soạn lễ cúng, thắp hương và đọc văn khấn
5. Văn khấn hóa vàng ngày Tết của ban gia tiên

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần)Nam mô A-di-đà Phật ( 3 lần, 3 lạy ). Nam mô A-di-đà Phật ( 3 lần )

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương .

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần .

Con kính lạy ngài Đương niên hành khiển, ngài Bản cảnh Thành Hoàng, những ngài Thổ địa, Táo quân, Long mạch tôn thần .

Con kính lạy những cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, nội ngoại tiên linh .

Hôm nay là ngày mùng … tháng Giêng năm …

Chúng con là : … tuổi …

Hiện ngụ cư tại …

Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, phù tửu lễ thức, cung bày trước án. Kính cẩn thưa trình : Tiệc xuân đã mãn, Nguyên đán đã qua, nay xin thiêu hóa kim ngân, lễ tạ tôn thần, rước tiễn âm linh trở về âm cảnh .

Kính xin lưu phúc, lưu ân, phù trợ hộ trì dương cơ âm trạch, mọi chỗ tốt đẹp, con cháu được bách sự như mong muốn, vạn sự bình yên, tài lộc song toàn, nhà đạo thịnh vượng .

Lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám .

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần)   

6. Văn khấn rằm tháng 7 tại ban gia tiên

6.1. Văn khấn thần linh rằm tháng 7 tại ban gia tiên

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương .

Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả .

Hôm nay là ngày rằm tháng Bảy … … .

Tín chủ chúng con là … ..

Ngụ tại … … .

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và những thứ cúng dâng, bày lên trước án .

Chúng con thành tâm kính mới ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả .

Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tổng thể những vị thần linh quản lý trong khu vực này .

Cúi xin những ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám .

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật trời phù trợ, thần linh những đấng chở che, công đức lớn lao nay ko biết lấy gì đền báo .

Do vậy kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Phù trợ hộ trì cho chúng con và cả mái ấm gia đình luôn khỏe mạnh, già trẻ bình yên, một lòng hướng về chính nghĩa, lộc tài vượng tiến, nhà đạo hưng long .

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám !

Nam mô A Di Đà Phật ( 3 lần ) .

người Việt có phong tục làm mâm cơm cúng thần linh, gia tiên và cúng bố thí cho các vong hồn lang thang (cúng chúng sinh)

6.2. Văn khấn gia tiên ngày rằm tháng 7 hàng năm

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương .

Con kính lạy tổ tiên nội ngoại và chư vị Hương linh .

Tín chủ chúng con là … .

Ngụ tại … .

Hôm nay là ngày Rằm tháng Bảy năm …. Nhân gặp tiết Vu Lan vào dịp Tập Đoàn Cafe Trung Nguyên, chúng con nhớ tới tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh vì thế chúng con thiết kế xây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con thừa hưởng âm đức .

Chúng con cảm tưởng ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền nên tín chủ con tu chỉnh lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân vàng bạc, thắp nén tâm nhang, tôn kính lên những cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội và tổng thể những hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ … .

Cúi xin những vị thương xót cháu con, rất linh hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trợ cho con cháu khỏe mạnh bình yên, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt đẹp, nhà đạo hưng long, hướng về chính giáo .

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án lễ, cúi xin được phù trợ hộ trì .

Nam mô A Di Đà Phật ( 3 lần )

6.3. Văn khấn chúng sinh rằm tháng 7

Nam mô A Di Đà Phật ( 3 lần ) .

Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương .

Con lạy Đức Phật Di Đà

Con lạy Bồ Tát Quan Âm.
Con lạy Táo Phủ Thần quân Chinh thần.

Tiết tháng 7 sắp thu phân

Ngày Rằm xá tội vong nhân hải hà

Tuyền đài Open ngục ra

Vong linh ko cửa ko nhà

Đại Thánh Khảo giáo – A Nan Đà Tôn giả

Tiếp chúng sinh ko mả, ko mồ bốn phương

Gốc cây xó chợ đầu đường

Ko nơi phụ thuộc hôm mai long dong

Quanh năm đói rét cơ hàn

Ko manh áo mỏng rớt – che làn heo may

Cô hồn năm bắc đông tây

Trẻ già trai gái về đây hợp đoàn

Nay nghe tín chủ thỉnh mời

Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau

Cơm canh cháo nẻ trầu cau

Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh

Gạo muối quả thực hoa đăng

Mang theo một tí ít để dành ngày mai

Phù trợ tín chủ lộc tài

An khang thịnh vượng hòa hài gia trung

Nhớ ngày xá tội vong nhân

Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời

Hiện thời nhận hưởng xong rồi

Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần

Tín chủ thiêu hóa kim ngân

Cùng với quần áo đã được phân loại

Kính cáo Tôn thần

Chứng minh công đức

Cho tín chủ con

Tên là:………………………………
Vợ/Chồng:…………………………
Đàn ông:……………………………
Con gái:…………………………….
Ngụ tại:……………………………..

Rằm tháng 7 là một ngày lễ tiết quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người Việt

7. Văn khấn tết hàn thực ở ban thờ gia tiên

Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương .

– Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần .

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần .

Tín chủ (chúng) con là Nguyễn Văn A, giám đốc doanh nghiệp…….. có mã số thuế là……………………
Ngụ tại:………………………………………………………………………………………………………………………….

Hôm nay là ngày mùng 3/3 âm lịch gặp tiết Hàn Thực, đại diện thay mặt toàn thể doanh nghiệp tín chủ chúng con cảm tưởng thâm ân trời đất, chư vị Tôn thần, nhớ đức cù lao Tổ tông, thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, đốt nén tâm nhang, dâng lên trước án. Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật .

Tín chủ con lại kính mời những vị vong linh những vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù trợ cho toàn gia chúng con xoành xoạch mạnh khoẻ, mọi sự bình yên, vạn sự tốt đẹp, mái ấm gia đình hoà thuận, trên bảo dưới nghe .

Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!

8. Văn khấn thay bát hương ban gia tiên

8.1. Văn khấn thay bàn thờ cúngtại ban gia tiên

” Nam mô A Di Đà Phật “

Con lạy chín phương Trời, mười phương Phật

Hôm nay là ngày : …. tháng … năm ………… 20 …

Tín chủ con là : ………………….. tuổi ….

Hiện đang trú tại : ……………………………………

Kính cáo chư vị Tôn thần, nay vì cơ quan có đổi khác vị trí mặt phẳng cho những phòng ban, chúng con xin làm lễ Thiên Linh vị Tài thần Thổ địa, để đặt bàn thờ phụng Thổ Địa Tài Thần ( Gia tiên, Thổ Công – Ông Táo, Phật … ) vào nơi mới .

Hôm nay nhân cát nhật lương thần, con xin làm lễ ” Thiên di linh vị Thần đài ” – Chuyển ban thờ Thổ địa mạch long thần từ vựng trí ……….. sang phòng ……… Con kính xin chư vị Tôn thần bản gia, địa phương chấp lễ cầu cho được phép vận động và vận chuyển bàn thờ phụng sang nơi mới .

Tín chủ: ……………………. con xin dập đầu kính bái.”

8.2. Văn khấn tạ chuyển ban thờ gia tiên

Hôm nay là ngày…………..tháng năm……….

Tín chủ là : … … … … …, xin tâm thành tiến lễ bái Thánh thần lai lâm trước linh đài, thụ hưởng lễ vật và chứng giám lòng thành của chúng con. Cho phép chúng con chuyển dời bàn thờ phụng của chư vị Tôn thần bản gia .

Chúng con xin những vị Tôn thần chuyển ban thờ đắc đáo linh địa, cư trung chính gia trung, tăng thêm mãnh lực. Từ nay trở đi, tuần rằm mồng một, lễ tết, xin tôn nhang, sửa lễ dâng cúng chư vị Tôn thần để tạ ơn và xin cầu Phúc Lộc .

Kính xin chư vị thần linh phù độ cho toàn gia chủ chúng con được nhân khang vật thịnh, khỏe mạnh, bình yên, mọi sự vạn cầu sở nguyện, vạn ước khả thành, mọi việc làm làm ăn khô nóng thông thuận toại, tài lộc dồi dào tươi tốt, bát tiết tứ thời hưởng vẻ vang phong phú .

Tín chủ: ……………………. cùng toàn gia xin dập đầu cảm tạ!”

9.Văn khấn ban thờ gia tiên hàng ngày

Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương .

– Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần .

– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần .

– Con kính lạy những ngài Thần linh quản lý trong xứ này .

– Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ

– Thúc bá đệ huynh và những hương linh nội, ngoại .

Hôm nay là ngày …….. tháng ….. năm …………..

Tín chủ con là ………………………………………….. ….

Ngụ tại ……………………………………………….. cùng toàn gia quyến .

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án
Chúng con thành tâm kính mời:

– Các vị Tôn thần quản lý trong khu vực này .

– Hương hồn Gia tiên nội, ngoại

Cúi xin những Ngài thương xót tín chủ

Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật

Phù trì tín chủ chúng con :

Toàn gia thảnh thơi, mọi việc khô nóng thông

Người người được chữ bình yên ,

Tám tiết vinh khang thịnh vượng ,

Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở rộng

Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm .

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám .

Cẩn cáo !

Lễ nghi cúng bái hàng ngày thể hiện lòng biết ơn, hiếu thảo đối với ông bà tổ tiên

II.VĂN KHẤN BAN THỜ THẦN TÀI THỔ ĐỊA

1.Văn khấn lập ban thờ thần tài thổ địa

Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật .

Con lạy vua cha Ngọc Hoàng thượng đế .

Con lạy quan đương niên thái tuế chí đức tôn thần .

Con lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị Tôn thần

Con lạy quan Nam tào Bắc đẩu .

Con lạy ông thành hoàng làng, thần hoàng bản thổ. Con lạy Thần linh, Thổ địa quản lý trong khu vực này .

Con lạy hai ông thần Lộc thần Tài .

Con lạy tiền chủ và hậu chủ .

Tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam. Hà nội tỉnh, ……………………. Q., ………………………………….. phường .

Con là ………………………………… phu quân ( phu nhân ) …………………………………….. cùng đồng gia nhân. Nhân ngày … … .. tháng … … năm … … ..

Chúng con có nén hương bát nước, cơm canh, rượu, vàng tiền, hoa quả để làm lễ lập
Con xin kính mời hai vị thần Lộc, thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở rộng, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. (Đoạn này tùy ý gia chủ mong muốn điều gì thì vái xin điều đó).

Chúng con xin nguyện cầu, ba tháng Hè, chín tháng Đông cầu được ước thấy, cầu điều lành mang tới, điều dữ mang đi, cầu nhân khang vật thịnh .

Xin tiếp tài, tiếp lộc, tiếp ngân, tiếp xuyến, tiếp lộc buôn lộc bán, làm cho gia trạch gia trung bình yên khoẻ mạnh .

Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần).

2. Văn khấn ngày rằm, mùng 1 ban thờ thần tài thổ địa

Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

– Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương .

– Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần .

– Con kính lạy ngài Đông Thần Quân

– Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch

– Con kính lạy những ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần

– Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần

– Con kính lạy những Tôn thần quản lý trong khu vực này .

Tín chủ ( chúng ) con là : … … Ngụ tại : … … …

Hôm nay là ngày … tháng … năm … tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời : Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, những ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, những vị Tôn thần quản lý trong khu vực này. Cúi xin những Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia thảnh thơi việc làm khô nóng thông. Người người được bình yên, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở rộng, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm .

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù trợ hộ trì .

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Đồ thờ gốm sứ Bát Tràng chuẩn đẹp

3. Văn khấn 23 tháng chạp ở ban thờ thần tài thổ địa

Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con kính lạy Ngài đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân .

Tín chủ ( chúng ) con là : …

Ngụ tại : …

Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm nhang tín chủ con thành tâm kính bái .

Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án tận hưởng lễ vật .

Cúi xin Tôn thần gia đại xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phép.
Xin Tôn thần ban phước lộc, phù trợ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù trợ hộ trì .

Nam mô A di đà Phật!
Nam mô A di đà Phật!
Nam mô A di đà Phật!

4. Văn khấn ngày vía thần tài

Nam mô A Di Đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương .

– Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần .

– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân .

– Con kính lạy Thần Tài vị tiền .

– Con kính lạy những ngài Thần linh, Thổ địa quản lý trong xứ này .

Tín chủ con là …

Ngụ tại …

Hôm nay là ngày … tháng … năm …

Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và những thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài vị tiền .

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con bảo mật an ninh khang thái, vạn sự tốt đẹp, nhà đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở rộng, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm .

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù trợ hộ trì .

Nam mô A Di Đà Phật !

III. VĂN KHẤN KHÁC

1. Văn khấn lễ cưới hỏi

Nam Mô A Di Đà Phật !
Nam Mô A Di Đà Phật !
Nam Mô A Di Đà Phật !

– Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương .

– Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần .

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn thần .

– Con kính lạy tổ tiên họ …. chư vị Hương linh .

Tín chủ ( chúng ) con là : ………………………………

Ngụ tại : …………………………………………………..

Hôm nay là ngày … tháng …. năm … … …………

Tín chủ chúng con có đàn ông ( con gái ) thành thân cùng ………………..

Con của ông bà : ………………………………………

Ngụ tại : …………………………………………………..

Nay thủ tục hôn lễ đã thành. Xin kính dâng lễ vật, dâng lên trước án .

Kính lạy trước linh tọa Ngũ tự Gia thần chư vị Tôn linh, trước linh vị liệt vị Gia tiên, trước Phúc Tổ Di Lai, ông Tơ bà Nguyệt. Xin kính cẩn khẩn cầu :

Sinh trai có vợ ( nếu là nhà trai ) ,

Sinh gái có chồng ( nếu là nhà gái ) ,

Lễ mọn kính dâng ,

Duyên lành gặp mặt ,

Giai lão trăm năm ,

Vững chắc hai họ ,

Nghi thất nghi gia ,

Có con có của .

Sắt cầm giao hoà ,

Trông nhờ phúc Tổ .

Giãi tấm lòng thành, xin được phù trợ hộ trì .

Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!

Cẩn cáo !

2. Văn khấn đầy tháng

Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!

– Con kính lạy Đệ nhất Thiên tỉ đại tiên chúa

– Con kính lạy Đệ nhị Thiên đế đại tiên chúa

– Con kính lạy Đệ tam Tiên Mụ đại tiên chúa

– Con kính lạy Thập nhị bộ Tiên nương

– Con kính lạy Tam tập lục cung chư vị Tiên nương

Hôm nay là ngày … tháng … năm
Vợ chồng con là … … … … … … … ..

Sinh được con ( trai, gái ) đặt tên là … … … … … … … …

Chúng con ngụ tại : … … … … … … … … … … … … … … ..

Nay nhân ngày đầy tháng ( đầy cữ, đầy năm ) chúng con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và những thứ cúng dâng bày lên trước án, trước bàn tọa chư vị Tôn thân kính cẩn tâu trình :

Nhờ ơn thập phương chư Phật, chư vị Thánh hiền, chư vị Tiên Bà, những đấng Thần linh, Thổ Công, Long Mạch, Thổ Địa chính thần, Tổ tông nội ngoại, cho con sinh ra cháu tên là … … … … … sinh ngày … … … … …. được mẹ tròn con vuông .

Cúi xin chư vị Tiên Bà, chư vị Tôn thần giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trợ hộ trì, vuốt ve chở che cho cháu được ăn ngoan, ngủ yên, hay ăn chóng lớn, vô bệnh vô tật, vô tai vô ương, vô hạn vô ách. Phù trợ cho cháu nhỏ được tươi đẹp, mưu trí, , thân mệnh bình yên, cường tráng ( nếu là nhỏ trai ), kiếp kiếp thừa hưởng vẻ vang giàu có. Toàn gia chúng con được phúc thọ an khang, nhân lành nảy nở, nghiệp dữ tiêu tán, bốn mùa ko hạn ách nào xâm, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng .

Xin thành tâm kính lễ, cúi xin được chứng giám lòng thành .

Nam Mô A Di Đà Phật !
Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!

Cẩn cáo !

Trên đây là tổng hợp những mẫu văn khấn quan trọng nhất trong 1 năm. Hi vọng sen giúp ích anh chị phần nào trong thứ tự thực thi những nghi lễ thờ phụng

Nếu bạn sẵn sàng lên nhà mới, thay ban thờ hay muốn cung tiến các thành phầm hãy lưu ngay hotline 0868.26.26.26 để ủng hộ gốm Phúc Gia Tiên nhé!

Gốm Phúc Gia Tiên

Địa chỉ: Số nhà 267 (Số cũ 280) thôn 4 Giang Cao – Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
Hotline: 0868262626 – 0989 116 119

Xem thêm chi tiết về 13+ bài văn khấn quan trọng, đầy đủ nhất năm 2021

Source: thomo
Categories: Phong thủy

Qua bài viết này chúng tôi hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về Xem chi tiết

Viết một bình luận