ADN polimeraza có vai trò gì Câu hỏi: Enzim ADN polimeraza có vai trò gì trong quá trình tái bản ADN? A. Sử dụng đồng thười cả…

Bạn đang xem: ADN polimeraza có vai trò gì Câu hỏi: Enzim ADN polimeraza có vai trò gì trong quá trình tái bản ADN? A. Sử dụng đồng thười cả… tại thomo.vn Câu hỏi: Vai …

Câu hỏi: Vai trò của DNA polymerase trong quá trình sao chép DNA là gì?

A. Sử dụng đồng thời cả hai mạch khuôn để tổng hợp ADN mới.

B. Các nuclêôtit tự do lắp ráp theo nguyên tắc bổ sung với từng mạch khuôn của ADN theo chiều 5′ → 3′

C. Sử dụng mạch khuôn để tổng hợp mạch mới theo chiều 3′ → 5′

D. Chỉ xúc tác tháo xoắn ADN, ko tổng hợp mạch khuôn mới

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng:B. Các nuclêôtit tự do lắp ráp theo nguyên tắc bổ sung với từng mạch khuôn của ADN theo chiều 5′ → 3′.

Giảng giải:

Enzyme DNA polymerase là một trong những enzyme tham gia vào quá trình sao chép, nó có vai trò gắn các nucleotit tự do trong môi trường vào để liên kết với các nucleotit trong mạch khuôn để hoàn thiện chuỗi mới.

Tri thức bổ sung:

1. Khái niệm về sự nhân đôi ADN

DNA là vật liệu di truyền nằm trong nhân và tế bào chất (ti thể hoặc lục lạp) của sinh vật nhân thực hoặc trong vùng nhân của tế bào nhân sơ.

Sao chép ADN là quá trình tạo ra 2 phân tử ADN con có cấu trúc giống như phân tử ADN mẹ thuở đầu.

Quá trình sao chép DNA diễn ra ở pha S trung gian của chu kỳ tế bào, bên trong nhân của sinh vật nhân chuẩn hoặc bên ngoài tế bào để sẵn sàng cho quá trình phân chia tế bào diễn ra thuận tiện nhất.

2. Nguyên tắc của quá trình nhân đôi ADN

Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo các nguyên tắc sau:

+ Nguyên tắc bổ sung: A – T, G – X. Mạch mới của ADN con được tổng hợp dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ. Các nucleotit trong chuỗi khuôn mẫu liên kết với các nucleotit tự do trong môi trường nội bào theo nguyên tắc: A liên kết với T hoặc trái lại. G liên kết với X hoặc trái lại.
+ Nguyên tắc bán bảo toàn: trong mỗi phân tử ADN con có 1 mạch được tổng hợp mới, 1 mạch thuộc ADN mẹ.

+ Nguyên tắc nửa gián đoạn: mạch này tổng hợp liên tục, mạch kia tổng hợp tuần tự, sau đó các đoạn mới tiếp nối nhau.

Chính sự tự nhân đôi của ADN là cơ sở của sự nhân đôi của thể nhiễm sắc, tiếp theo là sự tạo nên 2 ADN con là sự tạo nên cơ chất prôtêin, tạo nên 2 thể nhiễm sắc.
Hệ quả của việc thực hiện quá trình nhân đôi theo các nguyên tắc này là thông tin di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác được truyền nguyên vẹn.

Thực hiện quá trình sao chép này có các thành phần sau:

– Hai mạch đơn của phân tử ADN mẹ.

– Các nucleotide tự do trong môi trường (A, T, G, X) để tổng hợp chuỗi mới và các ribonucleotide A, U, G, X để tổng hợp mồi.

Hệ thống enzim tham gia vào quá trình nhân đôi gồm có:

Vai trò của DNA polymerase là gì (ảnh 2)

3. Các bước nhân đôi ADN và tạo nên ADN mới

– Bước 1: Mở xoắn phân tử ADN mẹ:

Nhờ các enzym tháo xoắn, hai sợi đơn của phân tử DNA mẹ dần dần tách ra để tạo thành ngã ba chữ Y và để lộ ra hai sợi khuôn mẫu, một sợi có đầu 3′-OH và sợi kia có đầu 5′-P. .

Bước 2: Tổng hợp chuỗi DNA mới:

Enzyme DNA-polymerase tuần tự liên kết các nucleotide tự do từ môi trường nội bào với các nucleotide trên mỗi mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung. Vì enzyme DNA-polymerase chỉ tổng hợp chuỗi mới theo chiều 5′ → 3′.

+ Trên mạch khuôn có đầu 3′, mạch bổ sung được tổng hợp liên tục theo chiều 5′ → 3′ cùng chiều với chiều ko xoắn,

+ Trên mạch khuôn có đầu 5′, mạch bổ sung được tổng hợp ko liên tục tạo thành các đoạn ngắn gọi là đoạn Okazaki cũng theo chiều 5′ → 3′ ngược với chiều tháo xoắn, sau đó các đoạn này được nối với nhau nhờ enzim nối DNA – ligase

Bước 3: Hai phân tử mới được tạo nên

+ Lúc mạch mới được tổng hợp, 2 mạch đơn mở màn thực hiện quá trình tháo xoắn, tạo ra 2 phân tử ADN con.

+ 2 phân tử ADN con được tạo nên có cấu trúc giống nhau và giống với phân tử ADN của phân tử mẹ thuở đầu, quá trình nhân đôi ADN kết thúc.

+ Mỗi đơn vị sao chép sẽ gồm 2 Y-fork phát sinh từ 1 điểm xuất phát, thường nhân đôi theo 2 hướng và trong 1 đơn vị sao chép sẽ có 1 đoạn mồi phân phối cho quá trình sao chép ADN = số đoạn okzaki + 2.

Vai trò của DNA polymerase là gì?  (Hình 3)
Hình 1: Quá trình sao chép tại ngã ba Y

Ở sinh vật nhân chuẩn, quá trình sao chép diễn ra ở nhiều vị trí sao chép không giống nhau (nhiều đơn vị sao chép).

Ở sinh vật nhân sơ, nó chỉ xảy ra tại một điểm (đơn vị sao chép).

Vai trò của DNA polymerase là gì (ảnh 4)
Hình 2: Phân biệt nhân đôi ở sinh vật nhân thực và sinh vật nhân sơ

Chú ý :

– Mỗi đơn vị sao chép bao gồm hai nhánh Y phát sinh từ một điểm mở màn duy nhất và được nhân đôi theo cả hai hướng.

– Trong một đơn vị sao chép số đoạn mồi sao chép bằng số đoạn okazaki+2.

Ý nghĩa của sự trùng lặp:

Sự sao chép ADN ở pha S của kì trung gian để sẵn sàng cho quá trình sao chép thể nhiễm sắc và phân chia tế bào.

Nhân đôi DNA giảng giải chuẩn xác việc truyền chuẩn xác thông tin di truyền qua các thế hệ.

– Vậy enzim ADN polymeraza là một trong những enzim tham gia vào quá trình sao chép, nó có vai trò gắn các nucleotit tự do trong môi trường vào liên kết với các nucleotit trong mạch khuôn để hoàn thiện chuỗi mới.

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Sinh vật học lớp 12 , Sinh vật học 12

Xem thêm chi tiết về ADN polimeraza có vai trò gì
Câu hỏi: Enzim ADN polimeraza có vai trò gì trong quá trình tái bản ADN? A. Sử dụng đồng thười cả…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận