Bài 1 trang 128 SGK Vật Lý 11 Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ  Bài 1 (trang 128 SGK Vật Lý 11) Phát biểu các định nghĩa: a) Từ trườn…

Bạn đang xem: Bài 1 trang 128 SGK Vật Lý 11 Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ  Bài 1 (trang 128 SGK Vật Lý 11) Phát biểu các định nghĩa: a) Từ trườn… tại …

Bài 20: Lực từ. quy nạp

Bài 1 (trang 128 SGK Vật Lý 11)

Nêu các khái niệm:

a) Từ trường đều.

b) Lực từ.

c) Chạm màn hình từ.

Câu trả lời

a) Từ trường đều.

Từ trường có các đường sức song song, thẳng hàng và cách đều nhau.

b) Lực từ

Vectơ lực từ F là lực tác dụng lên dòng điện hoặc phần tử dòng điện đặt trong từ trường.

Vectơ lực từ F tác dụng lên phần tử dòng điện I .

lúc đặt trong từ trường đều, trong đó véc tơ chạm màn hình từ B xác định:

– Đặt điểm: Tại trung điểm của Hoa Kỳtrước tiênHoa Kỳ2.

– Hướng: Vuông góc với vectơ I và vectơ B.

– Chiều: Tuân theo quy tắc bàn tay trái: “để tay trái sao cho véc tơ B hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay tới ngón giữa là chiều dòng điện

Giải bài tập Vật Lý 11: Bài 1 trang 128 SGK Vật Lý 11 |  Giải thích 11

thì ngón tay cái duỗi ra chỉ hướng của vectơ F”.

– Độ lớn: F = IBlsinα (với α là góc giữa vectơ B và vectơ l).

c) Chạm màn hình từ.

Vectơ chạm màn hình từ đặc trưng cho từ trường tại một điểm – kí hiệu vectơ B được xác định bởi:

– Hướng: trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

– Kích thước:

Giải bài tập Vật Lý 11: Bài 1 trang 128 SGK Vật Lý 11 |  Giải thích 11

(Trong đó F là độ lớn của lực từ nên phần tử dòng điện có chiều dài l, dòng điện I đặt vuông góc với phương của đường sức từ tại điểm đó)

– Đơn vị chạm màn hình: Tesla (T) (1T = 1N/(Am))

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 11: Bài 20. Lực từ. quy nạp

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

Xem thêm chi tiết về Bài 1 trang 128 SGK Vật Lý 11
Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ Bài 1 (trang 128 SGK Vật Lý 11) Phát biểu các định nghĩa: a) Từ trườn…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận