Bài 1 trang 145 SGK Giải tích 12 Ôn tập cuối năm Bài 1 trang 145 SGK Giải tích 12:  Cho hàm số f(x)=ax2-2(a+1)x+a+2 (a ≠ 0) a) Chứ…

Bạn đang xem: Bài 1 trang 145 SGK Giải tích 12 Ôn tập cuối năm Bài 1 trang 145 SGK Giải tích 12:  Cho hàm số f(x)=ax2-2(a+1)x+a+2 (a ≠ 0) a) Chứ… tại thomo.vn Nhận …

Nhận định cuối năm

Bài 1 trang 145 SGK Giải tích 12:

Cho hàm f(x)=ax2-2(a+1)x+a+2 (a ≠ 0)

a) Chứng tỏ phương trình f(x)=0 luôn có nghiệm thực. Tính các nghiệm đó.

b) Tính tổng S và tích P các nghiệm của phương trình f(x)=0. Rà soát sự thay đổi và vẽ đồ thị S và P theo a.

Câu trả lời:

Bảng biến thiên:

Giải Toán 12: Bài 1 trang 145 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đồ thị (hình thang trên).

Giải Toán 12: Bài 1 trang 145 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 1 trang 145 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

bảng biến thiên

Giải Toán 12: Bài 1 trang 145 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đồ thị (hình trên).

Giải Toán 12: Bài 1 trang 145 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Toán 12

Xem thêm chi tiết về Bài 1 trang 145 SGK Giải tích 12
Ôn tập cuối năm Bài 1 trang 145 SGK Giải tích 12: Cho hàm số f(x)=ax2-2(a+1)x+a+2 (a ≠ 0) a) Chứ…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận