Bài 1 trang 152 sgk Sinh 11 nâng cao Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo) Bài 1 trang 15…

Bạn đang xem: Bài 1 trang 152 sgk Sinh 11 nâng cao Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo) Bài 1 trang 15… tại …

Bài 39. Các yếu tố tác động tới sinh trưởng và tăng trưởng ở động vật (tiếp theo)

Bài 1 trang 152 sgk Văn lớp 11 tăng lên

Nêu một số yếu tố môi trường tác động tới sinh trưởng và tăng trưởng của động vật và con người.

Câu trả lời

Yếu tố bên ngoài:

+ Thức ăn là tác động tới sự sinh trưởng và tăng trưởng của vật nuôi bằng cách cung ứng các chất dinh dưỡng cho sự tăng trưởng.

+ Các yếu tố môi trường khác cũng có nhiều tác động.

Các yếu tố bên trong như:

+ Nội tiết tố.

Ngoài ra, vận tốc sinh trưởng của vật nuôi còn phụ thuộc vào yếu tố di truyền.

Nhìn thấy tất cả Giải 11 tăng lên Bài 39. Các yếu tố tác động tới sinh trưởng và tăng trưởng ở động vật (tiếp theo)

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Sinh 11, Sinh 11

Xem thêm chi tiết về Bài 1 trang 152 sgk Sinh 11 nâng cao
Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo) Bài 1 trang 15…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận