Bài 1 trang 156 sgk Vật Lý 11 nâng cao Bài 31: Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa đơn vị ampe Bài 1 trang 156 sgk …

Bạn đang xem: Bài 1 trang 156 sgk Vật Lý 11 nâng cao Bài 31: Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa đơn vị ampe Bài 1 trang 156 sgk … …

Bài 31: Tương tác giữa hai dòng điện song song. Khái niệm đơn vị ampe

Bài 1 trang 156 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Chọn phương án đúng.

Lúc tăng đồng thời cường độ dòng điện ở cả hai dây dẫn song song lên 3 lần thì lực tác dụng lên một đơn vị chiều dài của mỗi dây tăng:

A. 3 lần B. 6 lần C. 9 lần D. 12 lần

Câu trả lời

Lực tác dụng lên một đơn vị chiều dài của mỗi ống dây nhưng mà ko làm thay đổi cường độ dòng điện là:

Lúc tăng đồng thời cường độ dòng điện ở cả hai dây dẫn song song lên 3 lần thì:

TÔI’trước tiên=3tôitrước tiên; TÔI’2=3tôi2

Lúc đó lực tác dụng lên một đơn vị chiều dài của mỗi sợi dây là:

Giải bài 1 trang 156 SGK Vật Lý 11 nâng cao |  Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Câu trả lời:

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 11 tăng lên: Bài 31. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Khái niệm đơn vị ampe

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

Xem thêm chi tiết về Bài 1 trang 156 sgk Vật Lý 11 nâng cao
Bài 31: Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa đơn vị ampe Bài 1 trang 156 sgk …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận