Bài 1 trang 16 SGK Hóa 11 nâng cao Bài 3: Axit, bazơ và muối Bài 1 (trang 16 SGK Hóa 11 nâng cao) Phát biểu các định nghĩa axit và b…

Bạn đang xem: Bài 1 trang 16 SGK Hóa 11 nâng cao Bài 3: Axit, bazơ và muối Bài 1 (trang 16 SGK Hóa 11 nâng cao) Phát biểu các định nghĩa axit và b… …

Bài 3: Axit, bazơ và muối

Bài 1 (trang 16 SGK Hóa học 11 tăng lên)

Phát biểu khái niệm Arenius và Bronsted về axit và bazơ. Lấy ví dụ minh họa.

Câu trả lời:

Theo lý thuyết Arenius:

Khái niệm: Axit là chất lúc tan trong nước phân li ra H . cation+.

Ví dụ: HI → ĐỊA NGỤC+ + Tôi

Bazơ là chất lúc tan trong nước phân li ra nhóm OH . anion.

Ví dụ: KOH → K+ + Ôi

Theo thuyết Bronsted:

Khái niệm: Axit là chất có khả năng nhường proton (H+) . Bazơ là chất có thể nhận proton.

– Ví dụ

CHỈ CÓ3COOH + CÁCH2O ↔ H3Ô+ + CHỈ3giám đốc quản lý

bazơ axit

Nhìn thấy tất cả: Hóa học 11 tăng lên

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Hóa học 11

Xem thêm chi tiết về Bài 1 trang 16 SGK Hóa 11 nâng cao
Bài 3: Axit, bazơ và muối Bài 1 (trang 16 SGK Hóa 11 nâng cao) Phát biểu các định nghĩa axit và b…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận