Bài 1 trang 174 sgk Địa lí 12 Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguy…

Bạn đang xem: Bài 1 trang 174 sgk Địa lí 12 Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguy… tại thomo.vn …

Bài 38. Thực hành: So sánh trồng cây lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa Tây Nguyên và Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 1 (trang 174 SGK Địa lý 12)

Cho bảng dữ liệu sau:

Bảng 38.1. Diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm, 2005

(Đơn vị: nghìn ha)

Loại cây

Quốc gia

Trung du và miền núi phía Bắc

cao nguyên

cây lâu năm

1633.6

91,0

634.3

Cà phê

497,4

3.3

445.4

Trà

122,5

80,0

27,0

Cao su

482.7

109,4

cây khác

531.0

7,7

52,5

a, Vẽ biểu đồ thích hợp trình bày diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước, của Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2005.

b, Dựa vào kiến ​​thức đã học, hãy nhận xét và giảng giải sự giống nhau và không giống nhau trong sản xuất cây công nghiệp lâu năm giữa hai vùng này.

Câu trả lời:

a) Vẽ sơ đồ thích hợp. Về nguyên tắc, có thể vẽ biểu đồ cột chồng hoặc biểu đồ hình tròn với các kích thước không giống nhau. Tuy nhiên, do quy mô diện tích cây công nghiệp lâu năm giữa cả nước và vùng Trung du và miền núi phía Bắc có sự chênh lệch lớn nên việc vẽ biểu đồ tròn sẽ thích hợp hơn. Biểu đồ hình tròn cũng phản ánh cấu trúc tốt hơn biểu đồ cột xếp chồng lên nhau.

– Xử lí dữ liệu (%):

Ta có, cách tính cơ cấu diện tích từng loại cây trong tổng số cây công nghiệp lâu năm như sau:

– Cơ cấu % diện tích cà phê (hoặc cây khác) = (Diện tích cà phê (hoặc cây khác)/ Tổng diện tích cây công nghiệp ) x 100% = ?%

Ví dụ:

– Cơ cấu % diện tích cà phê cả nước = (497,4 / 1633,6) X 100 %= 30,4%

– Cơ cấu % diện tích chè của MNPB = (80,0 / 91,0) X 100% = 87,9%

– Cơ cấu % diện tích cà phê cả nước = (52,5 / 634,3) X 100% = 8,3%

Cuối cùng ta được bảng kết quả đầy đủ như sau:

Cơ cấu diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm, 2005

(Bài học: %)

Tính độ lớn bán kính hình tròn:

+ Gọi RTDMNBB là bán kính đường tròn ở Trung du và miền núi phía Bắc = 1,0 (đơn vị bán kính)

+ RTN là bán kính đường tròn ở Tây Nguyên = 2,6 (đơn vị bán kính)

+ RCN là bán kính đường tròn cả nước = 4,2 (đơn vị bán kính)

– Vẽ biểu đồ:

Biểu đồ trình bày diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên năm 2005

* Nhận xét:

Như nhau:

– Quy mô: là vùng công nghiệp lớn của cả nước

– Hướng chuyên môn hóa:

+ cây công nghiệp lâu năm

+ hiệu quả kinh tế cao

– Có điều kiện tăng trưởng:

+ điều kiện tự nhiên:

– có diện tích núi và cao nguyên lớn

– Có điều kiện thuận tiện về tài nguyên đất, nước, tài nguyên

+ Điều kiện kinh tế – xã hội:

– cư dân có kinh nghiệm

– các chính sách của chính phủ

– chợ lớn

Sự khác lạ:

Điều kiện

Trung du và miền núi phía Bắc

cao nguyên

Tự nhiên

địa hình

Có nhiều núi cao và đồi thấp

– Trung du rộng, cao nguyên ko lớn

– Cao nguyên xếp tầng tương đối phẳng phiu

Đất

Đất feralit, đất phù sa cổ

Đất đỏ badan, đất xám

Khí hậu

– Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh

– Nhiều chủng loại theo độ cao

Gần xích đạo có mùa mưa, mùa khô sâu.

kinh tế xã hội

khu dân cư

– Mật độ dân số cao

– Nơi trú ngụ của đồng bào dân tộc thiểu số

– Mật độ số thấp

– Tăng thêm cơ học cao

Cơ sở hạ tầng-kỹ thuật

– Nghèo, tập trung chủ yếu ở trung lưu

– Cơ sở chế biến hạn chế

– Thiếu cơ sở hạ tầng

– Tập trung đầu tư tăng trưởng

tình hình sản xuất

Tỉ lệ

– Nhỏ nhỏ

– xếp hạng thứ 3 cả nước

– To lớn

– xếp hạng thứ 2 cả nước

Thành phầm

Trà, quế, hồi

Cà phê, cao su, tiêu, điều

Nhìn thấy tất cả Giải 12: Bài 38. Thực hành: So sánh diện tích trồng cây lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa Tây Nguyên và Trung du và miền núi Bắc Bộ

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Địa lớp 12 , Địa lý 12

Xem thêm chi tiết về Bài 1 trang 174 sgk Địa lí 12
Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguy…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận