Bài 1 trang 18 sgk Lịch Sử 12 Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000). Liên Bang Nga (1991 – 2000) Bài 1 trang 18 sgk …

Bạn đang xem: Bài 1 trang 18 sgk Lịch Sử 12 Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000). Liên Bang Nga (1991 – 2000) Bài 1 trang 18 sgk … …

Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000).
Liên bang Nga (1991 – 2000)

Bài 1 trang 18 sgk lịch sử 12 bài 2

Niên đại các sự kiện chính của Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 tới 1991.

Câu trả lời :

Thời kì

Liên Xô

các nước Đông Âu

[1945-1950[1945-1950

– Liên Xô tiến hành khôi phục kinh tế và đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế và khoa học. Phá vỡ thế độc quyền vũ khí hạt nhân của Mỹ.

– 8/1/1949: Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập nhằm tăng cường sự hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa để phát triển kinh tế – kỹ thuật.

Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu tiến hành cải cách ruộng đất, xây dựng bộ máy nhà nước dân chủ nhân dân.

– Ban hành các quyền tự do dân chủ, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản ngày càng được khẳng định.

– Năm 1949, ký gia nhập Hội đồng tương trợ kinh tế để góp phần phát triển kinh tế.

1950 – 1970

Liên Xô tiếp tục công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

-Trong thời gian này Liên Xô thực hiện kế hoạch lâu dài tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Nhiều thành tựu to lớn đã đạt được.

Liên Xô trở thành nước công nghiệp phát triển thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ.

Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo. Năm 1961, Liên Xô phóng tàu vũ trụ chở nhà du hành vũ trụ Gagarin bay vòng quanh trái đất.

Về xã hội Xô Viết có nhiều thay đổi, tỷ lệ công nhân chiếm hơn ½ dân số, mức sống không ngừng được cải thiện.

Liên Xô thực hiện nhiều chính sách bảo vệ hòa bình.

Sự phục hồi kinh tế của các nước Đông Âu

– Các nước Đông Âu đã thực hiện nhiều kế hoạch 5 năm đạt nhiều thành tựu quan trọng.

– Từ nước nghèo thành nước công-nông nghiệp.

thập niên 70 đến 1991

Liên Xô lâm vào khủng hoảng.

+ Năm 1973: Khủng hoảng dầu mỏ ở Liên Xô tác động mạnh đến tình hình chính trị, tài chính của nhiều nước.

+ Liên Xô chậm có những biện pháp khắc phục để thích ứng với tình hình mới. Vào cuối những năm 70 và đầu những năm 80, Liên Xô dần bộc lộ những dấu hiệu suy yếu.

+ Tháng 3-1985: M.Gorbachev lên nắm quyền lãnh đạo Đảng và Liên Xô, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước nhằm đổi mới triệt để nền kinh tế.

+ 1991: Sau 6 năm cải cách, do mắc phải những sai lầm, Liên Xô lâm vào tình trạng khủng hoảng hoàn toàn.

+ Tháng 8/1991: Diễn ra cuộc đảo chính lật đổ Gorbachev nhưng thất bại. Sau đó, Gorbachev tuyên bố từ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, yêu cầu giải tán ủy ban trung ương đảng.

+ 21/12/1991: Hiệp định thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập được ký kết. Nhà nước Liên Xô tan rã.

+ 25/12/1991: Gorbachev từ chức Tổng thống, cờ búa liềm bị hạ xuống. Đánh dấu sự kết thúc của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sau 74 năm tồn tại.

+ Cuộc khủng hoảng dầu mỏ 1973 ở Liên Xô đã tác động mạnh đến các nước Đông Âu.

Trong bối cảnh đó, các nước Đông Âu rơi vào tình trạng trì trệ.

+ Lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước ngày càng giảm sút, lãnh đạo các nước Đông Âu lần lượt từ bỏ sự lãnh đạo của Đảng, chấp nhận chế độ đa nguyên, đa đảng.

+ Khủng hoảng bùng nổ ở CHDC Đức, một số chạy sang Tây Đức, bức tường Béc-lin bị phá bỏ. Nước Đức được thống nhất.

Nhìn thấy tất cả Soạn Lịch sử 12: Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000). Liên bang Nga (1991 – 2000)

Đăng bởi: thomo.vn

Chuyên mục: Lịch sử lớp 12 , Lịch sử 12

Xem thêm chi tiết về Bài 1 trang 18 sgk Lịch Sử 12
Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000). Liên Bang Nga (1991 – 2000) Bài 1 trang 18 sgk …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận