Bài 1 trang 181 sgk Vật Lý 10 nâng cao Bài 38: Va chạm đàn hồi và không đàn hồi Bài 1 (trang 181 sgk Vật Lý 10 nâng cao) Bắn một bi thép…

Bạn đang xem: Bài 1 trang 181 sgk Vật Lý 10 nâng cao Bài 38: Va chạm đàn hồi và không đàn hồi Bài 1 (trang 181 sgk Vật Lý 10 nâng cao) Bắn một …

Bài 38: Va chạm đàn hồi và ko đàn hồi

Bài 1 (trang 181 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao)

Bắn một quả bóng thép trực tiếp vào một quả bóng thủy tinh đứng yên. Véc tơ vận tốc tức thời của quả cầu thép trước va chạm là vtrước tiên, khối lượng quả cầu thép là 3m, khối lượng quả cầu thủy tinh là m. Tìm véc tơ vận tốc tức thời của hai quả cầu sau va chạm.

Câu trả lời:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của quả cầu trước va chạm.

Véc tơ vận tốc tức thời của quả cầu thép sau va chạm là:

Véc tơ vận tốc tức thời của quả cầu thủy tinh sau va chạm là:

Giải bài tập Vật Lý 10 Nâng Cao: Bài 1 trang 181 sgk Vật Lý 10 Nâng Cao

Nhìn thấy tất cả: Giải Bài Tập Nâng Cao Vật Lý 10

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm chi tiết về Bài 1 trang 181 sgk Vật Lý 10 nâng cao
Bài 38: Va chạm đàn hồi và không đàn hồi Bài 1 (trang 181 sgk Vật Lý 10 nâng cao) Bắn một bi thép…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận