Bài 1 trang 184 sgk Sinh 11 nâng cao Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người Bài 1 trang 184 sgk Sinh 11…

Bạn đang xem: Bài 1 trang 184 sgk Sinh 11 nâng cao Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người Bài 1 trang 184 sgk Sinh …

Bài 47. Kiểm soát sinh nở ở động vật và sinh nở có kế hoạch ở người

Bài 1 trang 184 SGK Sinh lớp 11 tăng lên

Cần có giải pháp gì để tăng sinh ở động vật?

Câu trả lời

Để tăng khả năng sinh sản ở động vật, cần thực hiện các giải pháp:

– Gây “đa thai”: kích thích nhiều trứng chín và phóng noãn. Cơ sở khoa học là do tác động của nội tiết tố, tiêm hóc môn của thùy trước tuyến yên để làm nhiều trứng chín và thụ tinh đồng thời để cho nhiều trứng. có thai.

– Nuôi cấy hợp tử đang phân chia để tách các tế bào con do hợp tử tạo ra.

– Chia phôi thành nhiều khối.

Nhìn thấy tất cả Giải 11 tăng lên Bài 47. Kiểm soát sinh nở ở động vật và sinh nở có kế hoạch ở người

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Sinh 11, Sinh 11

Xem thêm chi tiết về Bài 1 trang 184 sgk Sinh 11 nâng cao
Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người Bài 1 trang 184 sgk Sinh 11…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận