Bài 1 trang 203 SGK Vật lý 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch Bài 1 (trang 203 SGK Vật lý 12) Hãy nêu lên các điều kiện để phản ứng…

Bạn đang xem: Bài 1 trang 203 SGK Vật lý 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch Bài 1 (trang 203 SGK Vật lý 12) Hãy nêu lên các điều kiện để phản ứng… tại …

Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Bài 1 (trang 203 SGK Vật Lý 12)

Nêu điều kiện để có thể xảy ra phản ứng tổng hợp.

Câu trả lời

Điều kiện để có thể xảy ra phản ứng nhiệt hạch.

Nhiệt độ của hỗn hợp phải vào khoảng 100 triệu độ;

Mật độ hạt trong khối plasma phải đủ lớn;

Thời kì duy trì trạng thái plasma phải đủ lâu.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Vật lý 12

Xem thêm chi tiết về Bài 1 trang 203 SGK Vật lý 12
Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch Bài 1 (trang 203 SGK Vật lý 12) Hãy nêu lên các điều kiện để phản ứng…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận