Bài 1 trang 233 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bạn đang xem: Bài 1 trang 233 sgk Vật Lý 11 nâng cao tại thomo.vn Bài 47: Lăng kính Bài 1 trang 233 SGK Vật Lý 11 tăng lên Chọn phương án đúng. Một tia …

Bài 47: Lăng kính

Bài 1 trang 233 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Chọn phương án đúng.

Một tia sáng tới vuông góc với mặt AB của một lăng kính có chiết suất n = √2 và góc ở đỉnh A = 30o, B là góc vuông. Góc lệch của tia sáng qua lăng kính là:

A. 5o B. 13o C.15o D. 22o

Câu trả lời

Tia tới SI AB iTrước hết = 0 rTrước hết = 0

r2 = MỘT = 30o

sini2 = n.sinr2 = 2 .sin30o = 2/2

tôi2 = 45o

Góc lệch của tia sáng lúc đi qua lăng kính là: D = iTrước hết + tôi2 – Một = 15o

Chọn đáp án C

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 11 tăng lên: Bài 47. Lăng trụ

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

Xem thêm chi tiết về Bài 1 trang 233 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận