Bài 1 trang 262 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bạn đang xem: Bài 1 trang 262 sgk Vật Lý 10 nâng cao tại thomo.vn Bài 53: Chất Lỏng. Sức căng bề mặt của chất lỏng Bài 1 (trang 262 sgk Vật Lý 10 tăng …

Bài 53: Chất Lỏng. Sức căng bề mặt của chất lỏng

Bài 1 (trang 262 sgk Vật Lý 10 tăng lên)

Một ống hút dài 8cm nổi trên mặt nước. Dung dịch xà phòng được nhỏ vào một bên của ống hút và nước xà phòng được cho là chỉ chảy ra một bên. Ống hút vận chuyển theo hướng nào? Vì sao? Lực tác dụng lên ống hút là gì?

Câu trả lời:

Ta có: F = σ.l ⇒ F ∼ σ với l ko đổi.

Sức căng bề mặt của nước (ở 20oC) làTrước nhất = 72.8.10-3 Ko.

Hệ số căng bề mặt của dung dịch xà phòng2 = 40.0.10-3 N/m

Lúc thả ống hút nổi trên mặt nước rồi dội dung dịch xà phòng vào một bên thì ống hút chịu tác dụng của hai lực căng bề mặt cùng phương, ngược chiều nhau, có độ lớn F.nc=Trước nhất.l và Fxp =2.l.

Vì sức căng bề mặt của nước lớn hơn nên ống hút bị kéo về phía nước (Fnc > Fxp).

Độ lớn của hợp lực tác dụng lên ống hút là: F = Fnc – Fxp

F = Fnc – Fxp =Trước nhất.l –2.l

= (σTrước nhất2).l

= (72.8.10 .)-3 – 40.0.10-3).8.1102 = 2.624.10-3 N.

Nhìn thấy tất cả: Giải Bài Tập Nâng Cao Vật Lý 10

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm chi tiết về Bài 1 trang 262 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận