Bài 1 trang 42 sgk GDCD 11 Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa Bài 1 (trang 42 sgk GDCD 11) Cạnh tranh là…

Bạn đang xem: Bài 1 trang 42 sgk GDCD 11 Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa Bài 1 (trang 42 sgk GDCD 11) Cạnh tranh là… tại thomo.vn Bài …

Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Bài 1 (trang 42 SGK GDCD 11)

Cạnh tranh là gì? Phân tích tính thế tất khách quan và mục tiêu của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá.

Câu trả lời:

– Cạnh tranh là sự tị đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm giành những điều kiện thuận tiện để thu nhiều lợi nhuận.

– Sản xuất và lưu thông hàng hoá xuất hiện, cạnh tranh ra đời, tồn tại và tăng trưởng.

Trong sản xuất hàng hóa, các chủ sở hữu không giống nhau tồn tại với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, có lợi ích riêng nên họ ko thể ko cạnh tranh với nhau.

+ Mặt khác, do điều kiện sản xuất của mỗi chủ thể kinh tế là không giống nhau về trang thiết bị kỹ thuật công nghệ, ngành nghề, vốn, trình độ quản lý, điều kiện vật liệu, nhiên liệu và môi trường. sản xuất kinh doanh nên chất lượng hàng hoá, chi phí sản xuất không giống nhau làm cho kết quả sản xuất kinh doanh giữa họ ko giống nhau: có người lãi nhiều, có người lãi ít, có người lỗ, lỗ vốn, vỡ nợ, v.v… Để giành được những điều kiện thuận tiện, tránh những rủi ro, bất lợi trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, thế tất phải có sự cạnh tranh giữa chúng với nhau.

– Mục tiêu của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là nhằm thu lợi cho mình nhiều hơn lợi cho người khác.

+ Thu nhận nguyên vật liệu và các nguồn lực sản xuất khác

+ Tận dụng khoa học công nghệ

+ Giành được thị trường, đầu tư, hợp đồng và đơn đặt hàng

+ Giành được lợi thế về chất lượng và giá cả hàng hóa, bao gồm lắp đặt, bảo hành, tu sửa, phương thức trả tiền, v.v.

Nhìn thấy tất cả: Giải 11 GDCD

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Văn lớp 11 GDCD 11

Xem thêm chi tiết về Bài 1 trang 42 sgk GDCD 11
Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa Bài 1 (trang 42 sgk GDCD 11) Cạnh tranh là…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận