Bài 1 trang 49 SGK Vật Lý 12

Bạn đang xem: Bài 1 trang 49 SGK Vật Lý 12 tại thomo.vn Bài 9: Sóng ngừng Bài 1 (trang 49 SGK Vật Lý 12) Nêu đặc điểm của phản xạ sóng trên vật cản …

Bài 9: Sóng ngừng

Bài 1 (trang 49 SGK Vật Lý 12)

Nêu đặc điểm của phản xạ sóng trên vật cản cố định?

Câu trả lời

Nếu vật cản cố định thì tại điểm xảy ra sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới và triệt tiêu lẫn nhau.

Tri thức cần nhớ

– Nếu vật cản cố định thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới và triệt tiêu lẫn nhau.

– Nếu ko có vật cản thì tại điểm phản xạ sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới và tăng cường lẫn nhau.

– Sóng tới và sóng phản xạ nếu truyền cùng phương có thể giao thoa với nhau và tạo thành hệ sóng ngừng.

– Trong sóng ngừng có những điểm luôn nằm yên gọi là nút, có những điểm luôn dao động với biên độ cực đại gọi là bụng. Khoảng cách giữa hai nút liên tục hoặc hai bụng liên tục bằng nửa bước sóng.

(SGK Vật Lý 12 – Bài 9 trang 49)

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 9. Sóng ngừng

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Vật Lý 12

Xem thêm chi tiết về Bài 1 trang 49 SGK Vật Lý 12

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận