Bài 1 trang 50 sgk Địa lí 12 Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng Bài 1 (trang 50 sgk Địa lí 12) Qua bảng số liệu, biểu đồ nhi…

Bạn đang xem: Bài 1 trang 50 sgk Địa lí 12 Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng Bài 1 (trang 50 sgk Địa lí 12) Qua bảng số liệu, biểu đồ nhi… tại …

Bài 11: Tự nhiên nhiều chủng loại

Bài 1 (trang 50 SGK Địa lý 12)

Qua bảng số liệu, biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, nhận xét về cơ chế nhiệt, cơ chế mưa của hai vị trí trên và sự chuyển đổi nhiệt độ theo vĩ độ.

Một số chỉ số nhiệt độ của Hà Nội và TP.HCM. Hồ Chí Minh

Nơi to Trung bình năm to Tháng lạnh nhất TB to TB tháng nóng nhất biên độ to năm tb to thấp nhất tuyệt đối to trị giá tuyệt đối lớn nhất biên độ to tuyệt đối
Hà Nội(21o01B) 23,5 16.4 (tháng 1) 28 tháng 9 (tháng 7) 12,5 2.7 42,8 40.1

Hồ Chí Minh

(mườio47B)

27.1 Ngày 2 tháng 7 (tháng 12) 28.9 (tháng 4) 3.2 13,8 40,0 26.2

Câu trả lời:

Cơ chế nhiệt:

+ Hà Nội có nền nhiệt độ thấp hơn TP.HCM. Hồ Chí Minh (nhiệt độ trung bình năm 23,5oC so với 27,1oC).

+ Hà Nội có 3 tháng (12, 1 và 2) có nhiệt độ xuống dưới 20oC, thậm chí có 2 tháng nhiệt độ xuống dưới 18oC.

+ Hà Nội có 4 tháng (6, 7, 8, 9) nhiệt độ cao hơn TP. Hồ Chí Minh.

+ TP. TP.HCM nắng nóng quanh năm, ko có tháng nào nhiệt độ xuống dưới 25,7oC.

+ Biên độ nhiệt tại Hà Nội cao, có thể lên tới 12,5oC. Biên độ nhiệt tại TP. Hồ Chí Minh thấp chỉ 3,1oC.

– Cơ chế mưa:

+ Hà Nội và TP.HCM. Thành thị Hồ Chí Minh mưa nhiều vào các tháng từ 5 tới 10.

+ Hà Nội và TP.HCM. Thành thị Hồ Chí Minh mưa ít trong các tháng 11 – 4 nhưng lượng mưa các tháng này ở Hà Nội cao hơn.

Sự thay đổi nhiệt độ theo vĩ độ:

+ Càng về phía nam, nhiệt độ trung bình năm càng lớn, biên độ nhiệt càng giảm.

+ Nhiệt độ tháng lạnh ở phía nam cao hơn nhiều so với phía bắc.

Nhìn thấy tất cả Bài 12: Bài 11. Tự nhiên nhiều chủng loại

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Địa lớp 12 , Địa lý 12

Xem thêm chi tiết về Bài 1 trang 50 sgk Địa lí 12
Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng Bài 1 (trang 50 sgk Địa lí 12) Qua bảng số liệu, biểu đồ nhi…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận