Bài 1 trang 55 sgk GDCD 11 Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Bài 1 (trang 55 sgk GDCD 11)  Từ khái niệm công ngh…

Bạn đang xem: Bài 1 trang 55 sgk GDCD 11 Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Bài 1 (trang 55 sgk GDCD 11)  Từ khái niệm công ngh… tại thomo.vn Bài …

Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa quốc gia

Bài 1 (trang 55 SGK GDCD 11)

Từ khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa, anh (chị) hãy cho biết vì sao ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa?

Câu trả lời:

– CNH, HĐH là quá trình chuyển đổi cơ bản, toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế – xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng lao động phổ thông. cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại để tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

– Công nghiệp hóa phải gắn với hệ thống vì công nghiệp hóa là sự chuyển hóa cơ bản lao động thủ công thành lao động tiên tiến hiện đại, nhưng nếu ngừng lại ở đây thì công nghiệp hóa ko có trị giá gì, chúng ta phải vận dụng công nghiệp hóa đó cho các ngành khác. Trong các ngành sản xuất, lưu thông, dịch vụ và quản lý, công nghiệp hóa đó mới thực sự đúng và mang lại lợi ích cho quốc gia. Việc vận dụng CNH về mọi mặt ở nước ta được gọi là HĐH, vì vậy CNH phải gắn với HĐH.

Nhìn thấy tất cả: Giải 11 GDCD

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Văn lớp 11 GDCD 11

Xem thêm chi tiết về Bài 1 trang 55 sgk GDCD 11
Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Bài 1 (trang 55 sgk GDCD 11) Từ khái niệm công ngh…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận