Bài 1 trang 59 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10 Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác Bài 1 (trang 59 SGK Hình học 10) Cho tam…

Bạn đang xem: Bài 1 trang 59 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10 Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác Bài 1 (trang 59 SGK Hình học …

Bài 3: Hệ thức lượng giác và giải tam giác

Bài 1 (trang 59 SGK Hình học 10)

Cho tam giác ABC vuông tại A, B̂ = 58o và cạnh a = 72cm. Tính , cạnh b và độ cao hmột.

Câu trả lời

+ + B̂ = 90º = 90º – B̂ = 90º – 58º = 32º

+ b = a.sinB = 72 . tội vạ 58º 61,06 cm

+ c = a . cos B = 72 . cos 58º 38,15cm

+ hmột = c . sin B = 38,15 . sin 58º = 32,36 cm.

ghi nhớ

Nếu tam giác ABC vuông tại A có các cạnh AB = c, BC = a, CA = b thì:

Giải Toán 10: Bài 1 trang 59 SGK Hình Học 10 |  Giải Toán 10

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Điểm 10 , Toán 10

Xem thêm chi tiết về Bài 1 trang 59 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10
Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác Bài 1 (trang 59 SGK Hình học 10) Cho tam…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận