Bài 1 trang 59 sgk Lịch Sử 10

Bạn đang xem: Bài 1 trang 59 sgk Lịch Sử 10 tại thomo.vn Bài 10. Thời kỳ tạo nên và tăng trưởng của cơ chế phong kiến ​​ở Tây Âu (từ thế kỉ V tới …

Bài 10. Thời kỳ tạo nên và tăng trưởng của cơ chế phong kiến ​​ở Tây Âu (từ thế kỉ V tới thế kỉ XIV)

Bài 1 trang 59 SGK Lịch Sử 10

Các giai cấp lãnh chúa và nông nô được tạo nên như thế nào?

Câu trả lời

– Cuối thế kỉ V, tất cả quốc gia cổ điển phương Tây bị chia cắt do người Đức xâm lược và tàn phá.

– Người Đức chiếm đất của các chủ nô La Mã trước đây và chia cho nhau để tạo nên giai cấp lãnh chúa phong kiến.

– Nô lệ và nông dân là những người ko có ruộng đất phải làm việc cho chúa tạo nên nên giai cấp nông nô.

⇒ Hai giai cấp tiêu biểu của xã hội phong kiến ​​châu Âu được tạo nên: lãnh chúa và nông nô.

Xem toàn thể bài Soạn Lịch Sử 10: Bài 10. Thời kỳ tạo nên và tăng trưởng của cơ chế phong kiến ​​ở Tây Âu (từ thế kỉ V tới thế kỉ XIV)

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Sử 10

Xem thêm chi tiết về Bài 1 trang 59 sgk Lịch Sử 10

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận