Bài 1 trang 73 Địa Lí 10 Bài 19: Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất Bài 1 trang 73 Địa Lí 10 Nguyên nhân nào dẫn…

Bạn đang xem: Bài 1 trang 73 Địa Lí 10 Bài 19: Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất Bài 1 trang 73 Địa Lí 10 Nguyên nhân nào dẫn… tại …

Bài 19: Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất

Bài 1 trang 73 Địa Lí 10

Nguyên nhân dẫn tới sự phân bố thảm thực vật và các loại đất theo vĩ độ?

Câu trả lời:

Sự phân bố thảm thực vật và các loại đất theo vĩ độ chịu tác động chủ yếu của điều kiện khí hậu.

Nhìn thấy tất cả Giải bài 10: Bài 19. Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Địa lý 10

Xem thêm chi tiết về Bài 1 trang 73 Địa Lí 10
Bài 19: Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất Bài 1 trang 73 Địa Lí 10 Nguyên nhân nào dẫn…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận