Bài 1 trang 80 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

Bạn đang xem: Bài 1 trang 80 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10 tại thomo.vn Bài 1: Phương trình đường thẳng Bài 1 (trang 80 SGK Hình học 10) Viết phương trình thông …

Bài 1: Phương trình đường thẳng

Bài 1 (trang 80 SGK Hình học 10)

Viết phương trình thông số của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau:

a) d đi qua điểm M( 2; 1) và có véc tơ chỉ phương

b) d đi qua điểm M(–2; 3) và có véc tơ pháp tuyến Giải Toán 10: Bài 1 trang 80 SGK Hình Học 10 |  Giải Toán 10

Câu trả lời

Xem xét là 1 ảnh 2 nơi

a) Phương trình thông số của d là:

Giải Toán 10: Bài 1 trang 80 SGK Hình Học 10 |  Giải Toán 10

b) d có một vectơ pháp tuyến là Giải Toán 10: Bài 1 trang 80 SGK Hình Học 10 |  Giải Toán 10

⇒d có vectơ chỉ phương Giải Toán 10: Bài 1 trang 80 SGK Hình Học 10 |  Giải Toán 10

Vậy phương trình thông số của đường thẳng d là:

Giải Toán 10: Bài 1 trang 80 SGK Hình Học 10 |  Giải Toán 10

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Điểm 10 , Toán 10

Xem thêm chi tiết về Bài 1 trang 80 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận