Bài 1 trang 82 sgk Lịch Sử 10

Bạn đang xem: Bài 1 trang 82 sgk Lịch Sử 10 tại thomo.vn Bài 15. Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN tới đầu thế kỉ X) …

Bài 15. Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN tới đầu thế kỉ X)

Bài 1 trang 82 SGK Lịch Sử 10

Trình diễn chính sách bảo hộ của các triều đại phong kiến ​​phương Bắc đối với nhân dân ta.

Câu trả lời

Chính sách thực dân của các triều đại phong kiến ​​phương Bắc đối với nhân dân ta:

– Chính trị: Chia nước ta thành các quận, huyện, châu, sáp nhập nước ta vào một bộ phận của Trung Quốc. Chính quyền thực dân tăng cường kiểm soát gắt gao, bổ nhiệm lại các quan thống trị cấp huyện.

– Kinh tế: Thi hành chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề. Chúng còn cướp ruộng đất, bắt nhân dân ta cấy cày, thực hiện chính sách đồn điền, độc quyền muối, sắt.

Về văn hóa: Thực hiện chính sách đồng hóa dân tộc, bắt nhân dân ta cải đạo theo người Hán, tăng cường truyền bá Nho giáo, chữ Hán.

Nhìn thấy tất cả Soạn Lịch sử 10: Bài 15. Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN tới đầu thế kỉ X)

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Sử 10

Xem thêm chi tiết về Bài 1 trang 82 sgk Lịch Sử 10

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận