Bài 1 trang 93 sgk Vật lý 10 tăng lên

Bạn đang xem: Bài 1 trang 93 sgk Vật lý 10 nâng cao tại thomo.vn Bài 20: Ma sát Bài 1 (trang 93 SGK Vật Lý 10 tăng lên) Hãy chọn câu đúng Hướng của …

Bài 20: Ma sát

Bài 1 (trang 93 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Hãy chọn câu đúng

Hướng của lực ma sát nghỉ

A. Ngược chiều với véc tơ vận tốc tức thời của vật

B. Ngược chiều với gia tốc của vật

C. Ngược chiều với thành phần ngoại lực song song với mặt xúc tiếp.

D. Vuông góc với mặt xúc tiếp.

Câu trả lời:

Câu trả lời:

Đăng bởi: Trường thomo.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Xem thêm chi tiết về Bài 1 trang 93 sgk Vật lý 10 nâng cao

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận