Bài 1 trang 99 SGK Vật Lý 10 Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song Bài 1 (trang…

Bạn đang xem: Bài 1 trang 99 SGK Vật Lý 10 Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song Bài 1 (trang… tại …

Bài 17: Trạng thái thăng bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và ba lực ko song song

Bài 1 (trang 99 SGK Vật Lý 10)

Nêu điều kiện thăng bằng của vật rắn lúc chịu tác dụng của hai lực.

Câu trả lời

Điều kiện thăng bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực là hai lực đó phải có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều nhau:

Nhìn thấy tất cả Giải pháp Vật Lý 10: Bài 17. Trạng thái thăng bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và ba lực ko song song

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm chi tiết về Bài 1 trang 99 SGK Vật Lý 10
Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song Bài 1 (trang…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận