Bài 10 trang 16 SGK Hóa 11 nâng cao Bài 3: Axit, bazơ và muối Bài 10 (trang 16 SGK Hóa 11 nâng cao) Có hai dung dịch sau : a) CH3COOH…

Bạn đang xem: Bài 10 trang 16 SGK Hóa 11 nâng cao Bài 3: Axit, bazơ và muối Bài 10 (trang 16 SGK Hóa 11 nâng cao) Có hai dung dịch sau : a) CH3COOH… …

Bài 3: Axit, bazơ và muối

Bài 10 (trang 16 SGK Hóa học 11 tăng lên)

Có hai giải pháp:

a) CHỈ3COOH 0,10M (Kmột= 1,75.10-5). Tính nồng độ mol của H. ion+.

b) NHỎ30,10M (CKR)b= 1,80.10-5). Tính nồng độ mol của OH . ion.

Câu trả lời:

một)

Vì x << 0,1 ⇒ (0,1 – x) ≈ 0,1 ⇒ xx = 0,1.1,75.10-5 = 1,75.10-6

x = 1,32.10-3

⇒ [H+] = 1,32.10-3 mol/lít

b) Xét 1 lít dung dịch NHỎ3

Vì x << 0,1 (0,1 – x) 0,1 ⇒ x2 = 1,8.10-6

x = 1,34.10-3

⇒ [OH] = 1,34.10-3 mol/lít.

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Hóa học 11

Xem thêm chi tiết về Bài 10 trang 16 SGK Hóa 11 nâng cao
Bài 3: Axit, bazơ và muối Bài 10 (trang 16 SGK Hóa 11 nâng cao) Có hai dung dịch sau : a) CH3COOH…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận