Bài 10 trang 49 SGK Vật Lý 12

Bạn đang xem: Bài 10 trang 49 SGK Vật Lý 12 tại thomo.vn Bài 9: Sóng ngừng Bài 10 (trang 49 SGK Vật Lý 12) Trên sợi dây dài 1,2 m có hệ sóng ngừng. …

Bài 9: Sóng ngừng

Bài 10 (trang 49 SGK Vật Lý 12)

Trên sợi dây dài 1,2 m có hệ sóng ngừng. Kể cả hai đầu dây, trên dây có 4 nút. Véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng trên dây là v = 80 m/s . Tính tần số dao động của sợi dây.

Câu trả lời

Trên dây có 4 nút trong đó có hai nút bằng hai đầu dây nên k = 3

Vậy tần số dao động:

Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 10 trang 49 SGK Vật Lý 12 –

Tri thức cần nhớ

– Nếu vật cản cố định thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới và triệt tiêu lẫn nhau.

– Nếu ko có vật cản thì tại điểm phản xạ sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới và tăng cường lẫn nhau.

– Sóng tới và sóng phản xạ nếu truyền cùng phương có thể giao thoa với nhau và tạo thành hệ sóng ngừng.

– Trong sóng ngừng có những điểm luôn nằm yên gọi là nút, có những điểm luôn dao động với biên độ cực đại gọi là bụng. Khoảng cách giữa hai nút liên tục hoặc hai bụng liên tục bằng nửa bước sóng.

(SGK Vật Lý 12 – Bài 9 trang 49)

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 9. Sóng ngừng

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Vật Lý 12

Xem thêm chi tiết về Bài 10 trang 49 SGK Vật Lý 12

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận