Bài 11 trang 64 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

Bạn đang xem: Bài 11 trang 64 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10 tại thomo.vn Xem lại chương 2 Câu hỏi trắc nghiệm Bài 11 (trang 64 SGK Hình học 10) Cho a, …

Xem lại chương 2

Câu hỏi trắc nghiệm

Bài 11 (trang 64 SGK Hình học 10)

Cho a, b là hai vectơ cùng phương và khác vectơ 0. Trong các câu sau, hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu trả lời

– Đáp án (A)

– Giảng giải:

Giải Toán 10: Bài 11 trang 64 SGK Hình Học 10 |  Giải Toán 10

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Điểm 10 , Toán 10

Xem thêm chi tiết về Bài 11 trang 64 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận