Bài 12 trang 190 SGK Vật Lý 11

Bạn đang xem: Bài 12 trang 190 SGK Vật Lý 11 tại thomo.vn Bài 29: Thấu kính mỏng Bài 12 (trang 190 SGK Vật Lý 11) Trên hình 29.18, xy là trục chính của thấu …

Bài 29: Thấu kính mỏng

Bài 12 (trang 190 SGK Vật Lý 11)

Trên hình 29.18, xy là trục chính của thấu kính (L), A là điểm thật, A’ là ảnh của A tạo bởi thấu kính, O là quang tâm của thấu kính.

Đối với mỗi trường hợp xác định

a) A’ là ảnh thật hay ảnh ảo

b) Loại thấu kính

c) Tiêu điểm chính (bằng hình vẽ)

Câu trả lời

Trường hợp 1

– A là hàng thật. A’ và A nằm cùng một phía trên trục xy của thấu kính => A’ là ảnh ảo. A’ nằm xa trục chính của thấu kính hơn A=> Thấu kính tụ hội.

– Vẽ tranh:

+ Nối AA’ cắt xy tại O thì O là quang tâm của thấu kính.

+ Dựng thấu kính tại O và vuông góc với trục chính xy.

+ Từ A vẽ tia AI // xy cắt thấu kính tại I. Nối IA’ kéo dài và cắt xy tại F Lúc đó F’ là tiêu điểm của thấu kính. Tiêu điểm của vật F đối xứng với F’ qua quang tâm O.

trường hợp 2

– A là vật thật: A’ và A nằm cùng một phía trên trục xy của thấu kính => A’ là ảnh ảo. A’ gần trục chính của thấu kính hơn A => thấu kính phân kỳ.

– Vẽ tranh:

+ Nối AA’ cắt xy tại O thì O là quang tâm của thấu kính.

+ Dựng thấu kính tại O và vuông góc với trục chính xy.

+ Từ A vẽ tia AI // xy cắt thấu kính tại I. Nối IA’ kéo dài và cắt xy tại F’ Lúc đó F’ là tiêu điểm của thấu kính. Tiêu điểm của vật F đối xứng với F’ qua quang tâm O.

Giải bài tập Vật Lý 11: Bài 12 trang 190 SGK Vật Lý 11 |  Giải thích 11

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 11: Bài 29. Thấu kính mỏng

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

Xem thêm chi tiết về Bài 12 trang 190 SGK Vật Lý 11

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận