Bài 14 trang 64 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

Bạn đang xem: Bài 14 trang 64 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10 tại thomo.vn Xem lại chương 2 Câu hỏi trắc nghiệm Bài 14 (trang 64 SGK Hình học 10) Cho góc …

Xem lại chương 2

Câu hỏi trắc nghiệm

Bài 14 (trang 64 SGK Hình học 10)

Cho góc xOy = 30o. Gọi A, B tuần tự là hai điểm di động trên Ox và Oy sao cho AB = 1. Độ dài lớn nhất của đoạn OB bằng:

(A) 15; (B) √3 ; (C) 2√2 ; (Đ)2.

Câu trả lời

– Đáp án (D)

– Giảng giải:

Vận dụng định lý Sin trong ΔAOB ta có:

Giải Toán 10: Bài 14 trang 64 SGK Hình Học 10 |  Giải Toán 10

Vậy OB đạt trị giá lớn nhất bằng 2 lúc sin A = 1 tức A = 90º.

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Điểm 10 , Toán 10

Xem thêm chi tiết về Bài 14 trang 64 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận