Bài 15 trang 65 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

Bạn đang xem: Bài 15 trang 65 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10 tại thomo.vn Xem lại chương 2 Câu hỏi trắc nghiệm Bài 15 (trang 65 SGK Hình Học 10) Cho tam …

Xem lại chương 2

Câu hỏi trắc nghiệm

Bài 15 (trang 65 SGK Hình Học 10)

Cho tam giác ABC có BC = a, CA = b, AB = c. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A, Nếu b2 + c2 – một2 > 0 thì góc A nhọn;

B, Nếu b2 + c2 – một2 > 0 thì góc A tù;

C, Nếu b2 + c2 – một2 < 0 thì góc A nhọn;

Đ, Nếu b2 + c2 – một2 < 0 thì góc A vuông.

Câu trả lời

Trả lời (A) Nếu b2 + c2 – một2 > 0 thì góc A nhọn.

Giảng giải:

Trong tam giác ABC ta có:

+ Nếu b2 + c2 – một2 > 0 thì cos A > 0 ⇔ A < 90º, tức là góc A nhọn.

+ Nếu b2 + c2 – một2 < 0 thì cos A < 0 ⇔ A > 90º, tức là góc A tù.

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Điểm 10 , Toán 10

Xem thêm chi tiết về Bài 15 trang 65 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận