Bài 17 trang 109 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bạn đang xem: Bài 17 trang 109 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao tại thomo.vn Luyện tập (trang 109) Bài 17 (trang 109 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên): …

Luyện tập (trang 109)

Bài 17 (trang 109 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Chứng minh rằng (uN) là một dãy số ko đổi (dãy số trong đó tất cả các số hạng đều bằng nhau).

Câu trả lời:

Chúng tôi chứng minh bạnN = 1 (1) cho n N * bằng quy nạp

Rõ ràng (1) giữ nguyên cho n = 1

Giả sử (1) đúng với n = k, tức là ta có uk = 1

Chúng tôi chứng minh (1) với n = k + 1, thực sự chúng tôi có:

Vì vậy (1) đúng với n = k + 1, do đó (1) đúng với mọi n ∈ N *.

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên 11

Đăng bởi: Trường thomo.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Xem thêm chi tiết về Bài 17 trang 109 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận