Bài 18 trang 65 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

Bạn đang xem: Bài 18 trang 65 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10 tại thomo.vn Xem lại chương 2 Câu hỏi trắc nghiệm Bài 18 (trang 65 SGK Hình Học 10) Cho hai …

Xem lại chương 2

Câu hỏi trắc nghiệm

Bài 18 (trang 65 SGK Hình Học 10)

Cho hai góc α nhọn phụ nhau. Điều nào sau đây là ko đúng?

A, sinα = – cosβ ; B, cosα = sinβ ;

C, tanα = cotβ ; D, cotα = tanβ .

Câu trả lời

Đáp án (A) sin α = –cos β

Giảng giải: Nếu α + β = 90º thì:

sin α = cos β ; cos α = sin β; tan α = cot β; cot α = tan β.

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Điểm 10 , Toán 10

Xem thêm chi tiết về Bài 18 trang 65 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận