Bài 2 trang 11 sgk Địa lí 12 Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập Bài 2 (trang 11 sgk Địa lí 12) Hãy tìm các dẫn chứ…

Bạn đang xem: Bài 2 trang 11 sgk Địa lí 12 Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập Bài 2 (trang 11 sgk Địa lí 12) Hãy tìm các dẫn chứ… …

Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Bài 2 (trang 11 SGK Địa lý 12)

Hãy tìm những ví dụ về những thành tựu của công cuộc Đổi mới ở nước ta.

Câu trả lời:

Một số thành tích đã đạt được tới năm 2006:

– Thoát khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội kéo dài

– Lạm phát được đẩy lùi và kiềm chế ở mức một con số

– Vận tốc tăng trưởng kinh tế khá cao. Vận tốc tăng trưởng GDP tăng từ 0,2% thời kỳ 1975-1980 lên 6% năm 1988

– Dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỉ trọng nông, lâm nghiệp và thuỷ sản giảm, tới năm 2005 chỉ còn 21%, tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ tăng nhanh tới năm 2005 là 41%.

Nhìn thấy tất cả Hội thoại 12: Bài 1. Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Địa lớp 12 , Địa lý 12

Xem thêm chi tiết về Bài 2 trang 11 sgk Địa lí 12
Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập Bài 2 (trang 11 sgk Địa lí 12) Hãy tìm các dẫn chứ…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận