Bài 2 trang 121 SGK Hình học 11

Bạn đang xem: Bài 2 trang 121 SGK Hình học 11 tại thomo.vn bài tập ôn tập chương 3 Bài 2 trang 121 SGK Hình học 11 Khẳng định nào sau đây là đúng? a) …

bài tập ôn tập chương 3

Bài 2 trang 121 SGK Hình học 11

Khẳng định nào sau đây là đúng?

a) Khoảng cách của hai đường chéo là ngắn nhất trong các đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ nằm trên hai đường thẳng đó và trái lại.

b) Qua một điểm có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt phẳng cho trước.

c) Qua một đường thẳng chỉ có một mặt phẳng vuông góc với một mặt phẳng khác cho trước.

d) Đường thẳng nào vuông góc với hai đường chéo đã cho là đường vuông góc chung của hai đường thẳng đó.

Câu trả lời:

Câu a) đúng. Khoảng cách của hai đường chéo là đoạn ngắn nhất trong các đoạn nối hai điểm bất kỳ trên hai đường thẳng đó và trái lại (xem mục c). Tính chất khoảng cách giữa hai đường chéo (Bài 5 – chương III).

Câu b) sai. Qua một điểm có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt phẳng cho trước.

Câu c) sai. Vì trong trường hợp đường thẳng vuông góc với mặt phẳng nên ta có vô số mặt phẳng chứa đường thẳng cho trước vì mặt phẳng nào chứa đường thẳng thì vuông góc với mặt phẳng cho trước. Để có phát biểu đúng ta phải phát biểu: Qua một đường thẳng ko vuông góc với một mặt phẳng thì chỉ có một mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đã cho.

Câu d) sai. Vì đường vuông góc chung của hai đường thẳng phải cắt nhau.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Toán 11: Bài tập ôn tập chương 3

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Toán 11

Xem thêm chi tiết về Bài 2 trang 121 SGK Hình học 11

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận