Bài 2 trang 128 SGK Vật Lý 11 Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ  Bài 2 (trang 128 SGK Vật Lý 11) Phát biểu định nghĩa đơn vị Tesla. Lờ…

Bạn đang xem: Bài 2 trang 128 SGK Vật Lý 11 Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ  Bài 2 (trang 128 SGK Vật Lý 11) Phát biểu định nghĩa đơn vị Tesla. Lờ… tại …

Bài 20: Lực từ. quy nạp

Bài 2 (trang 128 SGK Vật Lý 11)

Nêu khái niệm của đơn vị Tesla.

Câu trả lời

Tesla là chạm màn hình từ tại một điểm trong từ trường, lúc đặt một dây dẫn có chiều dài l=1m vuông góc với véc tơ chạm màn hình từ B, cho dòng điện có cường độ 1A thì lực từ tác dụng lên dây là 1N.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 20. Lực từ. quy nạp

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

Xem thêm chi tiết về Bài 2 trang 128 SGK Vật Lý 11
Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ Bài 2 (trang 128 SGK Vật Lý 11) Phát biểu định nghĩa đơn vị Tesla. Lờ…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận