Bài 2 trang 145 SGK Giải tích 12 Ôn tập cuối năm Bài 2 trang 145 SGK Giải tích 12:  Lời giải: a) Với a = 0 ta có hàm số  – T…

Bạn đang xem: Bài 2 trang 145 SGK Giải tích 12 Ôn tập cuối năm Bài 2 trang 145 SGK Giải tích 12:  Lời giải: a) Với a = 0 ta có hàm số  – …

Thẩm định cuối năm

Bài 2 trang 145 SGK Giải tích 12:

Câu trả lời:

a) Với a = 0 ta có hàm số Giải Toán 12: Bài 2 trang 145 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

– Tập xác định: D = R.

– Biến thể:

y’ = -x2 – 2x + 3 ;

y’ = 0 ⇔ x = -3 hoặc x = 1.

Bảng biến thiên:

Giải Toán 12: Bài 2 trang 145 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Phần kết luận :

Hàm đồng biến trên (-3 ; 1)

Hàm số nghịch biến trên (-∞; -3) và (1; +∞).

Hàm số đạt cực đại tại x = 1 ; Giải Toán 12: Bài 2 trang 145 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Hàm số đạt cực tiểu tại x = -3 ; yCT = -13.

– Đồ thị hàm số:

Giải Toán 12: Bài 2 trang 145 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

b) Diện tích hình phẳng cần tính:

Giải Toán 12: Bài 2 trang 145 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Toán 12

Xem thêm chi tiết về Bài 2 trang 145 SGK Giải tích 12
Ôn tập cuối năm Bài 2 trang 145 SGK Giải tích 12: Lời giải: a) Với a = 0 ta có hàm số – T…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận