Bài 2 trang 148 sgk Sinh 11 nâng cao Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật Bài 2 trang 148 sgk Sinh 1…

Bạn đang xem: Bài 2 trang 148 sgk Sinh 11 nâng cao Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật Bài 2 trang 148 sgk Sinh 1… …

Bài 38. Các yếu tố tác động tới sinh trưởng và tăng trưởng ở động vật

Bài 2 trang 148 sgk Văn lớp 11 tăng lên

Sự sinh trưởng được điều hòa bởi những hoocmon nào?

Câu trả lời

Các hormone quan trọng trong việc điều hòa sự tăng trưởng của con người là hormone tăng trưởng (GH) và thyroxin.

– GH: Tăng cường tổng hợp protein trong tế bào, mô và cơ quan từ đó tăng cường quá trình tăng trưởng của thân thể.

– Thyroxin: Tăng tỉ lệ trao đổi chất cơ bản, do đó xúc tiến tăng trưởng.

Nhìn thấy tất cả Giải 11 tăng lên Bài 38. Các yếu tố tác động tới sinh trưởng và tăng trưởng ở động vật

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Sinh 11, Sinh 11

Xem thêm chi tiết về Bài 2 trang 148 sgk Sinh 11 nâng cao
Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật Bài 2 trang 148 sgk Sinh 1…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận