Bài 2 trang 150 sgk Lịch Sử 10 Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ Bài 2 trang 150 sgk Lịch Sử 10 T…

Bạn đang xem: Bài 2 trang 150 sgk Lịch Sử 10 Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ Bài 2 trang 150 sgk Lịch Sử 10 T… …

Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Bài 2 trang 150 SGK Lịch Sử 10

Trình diễn kết quả và ý nghĩa của cuộc Chiến tranh giành độc lập.

Câu trả lời

– Kết quả:

+ Nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ được xác nhận

+ Việc thông qua Hiến pháp năm 1787 đã góp phần quan trọng vào việc củng cố vai trò của nhà nước.

– Nghĩa:

+ Bắc Mĩ được hoàn toàn giải phóng và giành độc lập, thành lập nước tư sản. đồng thời góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mỹ.

+ Khích lệ ý thức các cuộc cách mệnh khác ở Châu Âu và Châu Mỹ La-tinh.

Xem đầy đủ bài Soạn Lịch Sử 10: Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Sử 10

Xem thêm chi tiết về Bài 2 trang 150 sgk Lịch Sử 10
Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ Bài 2 trang 150 sgk Lịch Sử 10 T…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận