Bài 2 trang 16 SGK Hóa 11 nâng cao Bài 3: Axit, bazơ và muối Bài 2 (trang 16 SGK Hóa 11 nâng cao) Thế nào là bazơ một nấc và nhiều n…

Bạn đang xem: Bài 2 trang 16 SGK Hóa 11 nâng cao Bài 3: Axit, bazơ và muối Bài 2 (trang 16 SGK Hóa 11 nâng cao) Thế nào là bazơ một nấc và nhiều …

Bài 3: Axit, bazơ và muối

Bài 2 (trang 16 SGK Hóa học 11 tăng lên)

Thế nào là bazơ đơn chức, bazơ nhiều nấc, axit đơn chức, axit nhiều nấc, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hòa, muối axit? Lấy các ví dụ và viết phương trình điện li của chúng trong nước.

Câu trả lời:

a) Axit nhiều nấc

Axit lúc tan trong nước có thể phân li nhiều nấc tạo ra H . ion+ là axit đa chức.

Có axit 1 nấc và axit nhiều nấc

– Ví dụ:

HBr → BẤT NGỜ+ + Anh– : 1 bước axit

h3PO4 h+ + BẠN BÈ2PO4 ;

h2PO4 h+ + HPO42- ;

HPO42- h+ + PO43- ;

h3PO4 là một axit ba.

b) Đế nhiều bậc

– Là những bazơ lúc tan trong nước phân li ra nhiều bậc tạo ra nhóm OH . ion là cơ sở nhiều bước.

Có đế 1 bậc và đế nhiều bậc

– Ví dụ:

KOH → KY+ + Ôi

KOH là bazơ một bước.

Cu(OH)2 ↔Cu(OH)+ + Ôi ;

Cu(OH)+ cu2+ + Ôi ;

Cu(OH)2 là một cơ sở hai bước.

c) Hiđroxit lưỡng tính

Hiđroxit lưỡng tính là những chất lúc tan trong nước vừa có thể phân li theo kiểu axit vừa có thể phân li theo kiểu bazơ.

– Ví dụ:

Zn(OH)2 Zn2+ + 2OH : Phân ly theo cơ chế cơ sở

Zn(OH)2 2H+ + ZnO22- : Phân ly theo kiểu axit

d) Muối trung hòa

Muối trung hòa là muối trong đó anion axit ko còn khả năng phân ly thành H . ion+

– Ví dụ: KCl, K2VÌ THẾ4Na2khí CO3.

KỲ2VÌ THẾ4 → 2KCK+ + VẬY42-

e) Muối axit

Muối axit là muối nhưng mà anion gốc axit của muối vẫn có khả năng phân li thành H . ion+.

– Ví dụ: KHCO3LýH2PO4 NaHSO4.

KHCO3 → CZK+ + HCO3

HCO3→ BẠN BÈ+ + CO32-

Nhìn thấy tất cả: Hóa học 11 tăng lên

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Hóa học 11

Xem thêm chi tiết về Bài 2 trang 16 SGK Hóa 11 nâng cao
Bài 3: Axit, bazơ và muối Bài 2 (trang 16 SGK Hóa 11 nâng cao) Thế nào là bazơ một nấc và nhiều n…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận