Bài 2 trang 175 sgk Địa lí 12 Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguy…

Bạn đang xem: Bài 2 trang 175 sgk Địa lí 12 Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguy… tại thomo.vn …

Bài 38. Thực hành: So sánh trồng cây lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa Tây Nguyên và Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 2 (trang 175 SGK Địa lý 12)

Cho bảng dữ liệu sau:

Bảng 38.2. Số lượng gia súc, năm 2005

(Đơn vị: nghìn con)

Quốc gia

Trung du và miền núi phía Bắc

cao nguyên

Trâu

2922.2

1679,5

71,9

5540.7

899,8

616.9

a) Tính tỉ trọng trâu, bò trong tổng đàn trâu, bò của cả nước, của Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.

b, Dựa vào bản đồ treo tường SGK Nông, Lâm, Ngư nghiệp (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) và kiến ​​thức đã học, hãy cho biết:

– Vì sao hai miền có thế mạnh về chăn nuôi?

– Thế mạnh này được trình bày như thế nào ở tỷ trọng của hai vùng so với cả nước?

– Vì sao ở Trung du và miền núi phía Bắc chăn nuôi trâu nhiều hơn bò, còn ở Tây Nguyên thì trái lại?

Câu trả lời:

a) Tỷ trọng đàn trâu, bò của Trung du miền núi phía Bắc và Tây Nguyên trong tổng đàn gia súc cả nước.

– Vận dụng công thức: Trâu (hoặc Bò) của vùng / (tổng Trâu + Bò) x 100% = %

– Ví dụ: % Đàn trâu cả nước = 2922,2 / (2922,2 + 5540,7) x 100% = 34,5%

– Hay % Bò Tây Nguyên = 616,9 / (71,9 + 616,9) x 100% = 89,6%

Cuối cùng ta được bảng kết quả đầy đủ như sau:

Tỷ trọng trâu, bò trong tổng đàn trâu, bò của cả nước, Trung du miền núi phía Bắc và Tây Nguyên

(Bài học: %)

Quốc gia

Trung du và miền núi phía Bắc

cao nguyên

Trâu

34,5

65.1

10.4

65,5

34,9

89,6

b,

– Cả hai vùng đều có thế mạnh về chăn nuôi vì:

+ có nhiều đồng cỏ

+ khí hậu:

– Vùng trung du miền núi phía Bắc: khí hậu nhiệt đới gió mùa, có mùa đông lạnh ẩm, thích hợp với điều kiện sinh thái của đàn trâu.

– Tây Nguyên: khí hậu cận xích đạo, khô nóng thích hợp với điều kiện sinh thái của đàn bò

+ Kinh nghiệm chăn nuôi

+ Thị trường rộng lớn

Tổng đàn gia súc của hai vùng chiếm tỷ trọng lớn so với cả nước: trâu 60%, bò 27,3%.

– Ở trung du miền núi trâu được nuôi nhiều hơn bò vì ở đó điều kiện tự nhiên thích hợp với trâu hơn. Tây Nguyên thì trái lại, do có điều kiện tự nhiên thích hợp nên có nhiều trang trại thích hợp chăn nuôi bò thịt, bò sữa.

Nhìn thấy tất cả Giải 12: Bài 38. Thực hành: So sánh diện tích trồng cây lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa Tây Nguyên và Trung du và miền núi Bắc Bộ

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Địa lớp 12 , Địa lý 12

Xem thêm chi tiết về Bài 2 trang 175 sgk Địa lí 12
Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguy…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận