Bài 2 trang 18 sgk Lịch Sử 12 Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000). Liên Bang Nga (1991 – 2000) Bài 2 trang 18 sgk …

Bạn đang xem: Bài 2 trang 18 sgk Lịch Sử 12 Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000). Liên Bang Nga (1991 – 2000) Bài 2 trang 18 sgk … …

Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000).
Liên bang Nga (1991 – 2000)

Bài 2 trang 18 sgk lịch sử 12 bài 2

Phân tích những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự tan rã của cơ chế xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu.

Câu trả lời :

Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ, đưa các nước này tăng trưởng ko ngừng cả về kinh tế, khoa học kỹ thuật và chính trị, tuy nhiên cũng do gặp phải những trắc trở, thử thách. Những sai trái, thiếu sót đã xói mòn dẫn tới sự tan rã của cơ chế xã hội chủ nghĩa ở châu Âu.

Trước hết là do sự lãnh đạo chủ quan, duy ý chí, cùng với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, sản xuất đình đốn, kinh tế sa sút, đời sống nhân dân sút giảm, không những thế là sự thiếu dân chủ, công bình làm tăng thêm bất bình trong nội bộ. quần chúng.

Thứ hai là ko theo kịp sự tăng trưởng khoa học kỹ thuật tiên tiến dẫn tới kinh tế – xã hội trì trệ,

Thứ ba, thực hiện cải cách mắc nhiều sai trái về nhiều mặt lúc quá vội vã chuyển sang kinh tế thị trường, làm cho khủng hoảng ngày càng trầm trọng.

Thứ tư là sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước

Nhìn thấy tất cả Soạn Lịch sử 12: Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000). Liên bang Nga (1991 – 2000)

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lịch sử lớp 12 , Lịch sử 12

Xem thêm chi tiết về Bài 2 trang 18 sgk Lịch Sử 12
Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000). Liên Bang Nga (1991 – 2000) Bài 2 trang 18 sgk …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận