Bài 2 trang 181 sgk Vật Lý 10 nâng cao Bài 38: Va chạm đàn hồi và không đàn hồi Bài 2 (trang 181 sgk Vật Lý 10 nâng cao) Trên mặt phẳng …

Bạn đang xem: Bài 2 trang 181 sgk Vật Lý 10 nâng cao Bài 38: Va chạm đàn hồi và không đàn hồi Bài 2 (trang 181 sgk Vật Lý 10 nâng cao) Trên mặt …

Bài 38: Va chạm đàn hồi và ko đàn hồi

Bài 2 (trang 181 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao)

Trên mặt phẳng nằm ngang, một quả cầu khối lượng 15g đang chuyển động sang phải với véc tơ vận tốc tức thời 22,5cm/s va chạm đàn hồi với một quả cầu khối lượng 30g đang chuyển động về bên trái với véc tơ vận tốc tức thời 18cm/s. Sau va chạm, viên bi nhẹ chuyển động sang trái (đổi hướng) với véc tơ vận tốc tức thời 31,3cm/s. Tìm véc tơ vận tốc tức thời của quả cầu nặng sau va chạm. bỏ qua ma sát. Rà soát kỹ và xác nhận động năng toàn phần được bảo toàn.

Câu trả lời:

gọi vtrước hết2 véc tơ vận tốc tức thời tương ứng của hai quả bóng trước va chạm và v’trước hết v’2 là véc tơ vận tốc tức thời tương ứng của hai quả cầu sau va chạm.

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của quả cầu nhẹ hơn.

Vận dụng định luật bảo toàn động lượng:

tôitrước hếtvtrước hết + m2v2 = mtrước hếtv’trước hết + m2v’2

Vậy sau va chạm, quả cầu nặng chuyển động theo chiều dương với véc tơ vận tốc tức thời 0,09m/s, quả cầu nhẹ bị bật trở lại

Tổng động năng trước va chạm

Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao: Bài 2 trang 181 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Tổng động năng sau va chạm

Giải bài tập Vật Lý 10 Nâng Cao: Bài 2 trang 181 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Vậy tổng động năng của hai quả cầu trước và sau va chạm bằng nhau

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm chi tiết về Bài 2 trang 181 sgk Vật Lý 10 nâng cao
Bài 38: Va chạm đàn hồi và không đàn hồi Bài 2 (trang 181 sgk Vật Lý 10 nâng cao) Trên mặt phẳng …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận