Bài 2 trang 19 SGK Hình học 11 Bài 5: Phép quay Bài 2 trang 19 SGK Hình học 11 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(2; 0) và đ…

Bạn đang xem: Bài 2 trang 19 SGK Hình học 11 Bài 5: Phép quay Bài 2 trang 19 SGK Hình học 11 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(2; 0) và đ… …

Bài 5: Phép quay

Bài 2 trang 19 SGK Hình học 11

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(2; 0) và đường thẳng d có phương trình x + y – 2 = 0. Tìm ảnh của A và d qua phép quay 90o tâm Oo.

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng hình vẽ trên mặt phẳng tọa độ Oxy và dựa vào khái niệm phép quay.

* Ta có A(2; 0) thuộc tia Ox.

Gọi Q(O.90º) (A) = B thì B thuộc tia Oy và OA = OB nên B(0 ; 2).

* Gọi d’ là ảnh của d qua phép quay có tâm O, góc quay 90º.

+ A(2 ; 0) (d)

B = Q(O.90º) (A) (d’)

+ B(0 ; 2) ∈ (d).

C = Q(O.90º) (B) ∈ (d’).

Dễ thấy C(-2; 0) (hình vẽ).

⇒ (d’) là đường thẳng BC.

⇒ (d’): x – y + 2 = 0.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 5. Phép quay

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Toán 11

Xem thêm chi tiết về Bài 2 trang 19 SGK Hình học 11
Bài 5: Phép quay Bài 2 trang 19 SGK Hình học 11 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(2; 0) và đ…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận