Bài 2 trang 198 SGK Vật lý 12 Bài 38: Phản ứng phân hạch Bài 2 (trang 198 SGK Vật lý 12) Căn cứ vào độ lớn của   chứng tỏ rằng,…

Bạn đang xem: Bài 2 trang 198 SGK Vật lý 12 Bài 38: Phản ứng phân hạch Bài 2 (trang 198 SGK Vật lý 12) Căn cứ vào độ lớn của   chứng tỏ rằng,… tại …

Bài 38: Phản ứng phân hạch

Bài 2 (trang 198 SGK Vật Lý 12)

Dựa vào độ lớn của

cho thấy phản ứng phân hạch thường chỉ xảy ra đối với những hạt nhân có số nucleon lớn hơn hoặc bằng 200.

Câu trả lời

Vì đối với phản ứng phân hạch

về sau (các hạt có số A theo trật tự 100) sẽ lớn hơn

thứ nhất (hạt có số A lớn hơn 200).

Giả sử phản ứng phân hạch:

Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 2 trang 198 SGK Vật Lý 12 –

Chúng tôi thấy rằng các hạt được tạo ra với số khối gần đúng trong vòng từ 50 tới 100 có năng lượng liên kết cụ thể

sẽ lớn hơn

của các hạt trước phản ứng (có số khối A lớn hơn 200).

Do đó, việc phá vỡ liên kết của các hạt nhân có số khối lớn hơn 200 dễ dàng hơn, tức là các phản ứng phân hạch dễ xảy ra hơn.

Tri thức cần nhớ

– Sự phân hạch là sự phá vỡ một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân trung bình (có phát ra một số nơtron).

– Sự phân hạch của 235U dưới tác dụng của nơtron tỏa ra năng lượng khoảng 200 MeV và duy trì theo quá trình dây chuyền (về khối lượng 235U đủ lớn). Thành phầm của phản ứng phân hạch là hạt nhân chứa nhiều nơtron và chất phóng xạ β−.

– Một phản ứng phân hạch dây chuyền có kiểm soát được tạo ra trong lò phản ứng.

(SGK Vật Lý 12 – Bài 38 trang 197)

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 38. Phản ứng phân hạch

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Vật lý 12

Xem thêm chi tiết về Bài 2 trang 198 SGK Vật lý 12
Bài 38: Phản ứng phân hạch Bài 2 (trang 198 SGK Vật lý 12) Căn cứ vào độ lớn của chứng tỏ rằng,…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận