Bài 2 trang 233 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bạn đang xem: Bài 2 trang 233 sgk Vật Lý 11 nâng cao tại thomo.vn Bài 47: Lăng kính Bài 2 trang 233 SGK Vật Lý 11 tăng lên Chọn phương án đúng. Chiếu một …

Bài 47: Lăng kính

Bài 2 trang 233 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Chọn phương án đúng.

Chiếu một chùm sáng song song tới lăng kính. Để góc tới i tăng từ trị giá nhỏ nhất thì:

A. Góc lệch D tăng theo i

B. Góc lệch D giảm dần

C. Góc lệch D tăng dần với một trị giá xác định rồi giảm

D. Góc lệch D giảm tới một trị giá xác định rồi tăng

Câu trả lời

Lúc góc tới i tăng từ trị giá cực tiểu thì góc lệch D giảm tới một trị giá xác định Dtối thiểu (lúc góc tới i bằng góc lóa i’) rồi tăng lên.

Trả lời: DỄ DÀNG

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 11 tăng lên: Bài 47. Lăng trụ

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

Xem thêm chi tiết về Bài 2 trang 233 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận