Bài 2 trang 24 SGK Hình học 11 Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau Bài 2 trang 24 SGK Hình học 11 C…

Bạn đang xem: Bài 2 trang 24 SGK Hình học 11 Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau Bài 2 trang 24 SGK Hình học 11 C… tại thomo.vn …

Bài 6: Khái niệm phép dời hình và hai hình đồng dạng

Bài 2 trang 24 SGK Hình học 11

Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E, E, H, K, O, I, J tuần tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA, KF, HC, KO. Chứng minh rằng các hình thang AEJK và FOIC bằng nhau.

Câu trả lời

Hướng dẫn

Gọi L là trung điểm của OF, thực hiện liên tục hai phép biến hình sau:

– Đối xứng trục E.

– Phép tịnh tiến theo vectơ BF.

Phép tịnh tiến và phép đối xứng trục ko làm thay đổi khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ.

Gọi L là trung điểm của OF.

+ Vì EO là đường trung trực của các đoạn thẳng AB; KF; JL

B = ĐỎEO (MỘT); F = ĐỎEO (K) ; L = ĐỎEO (J); Đ = ĐỎEO (E)

⇒ Hình thang BFLE là ảnh của hình thang AKJE qua phép đối xứng EO.

⇒ Hai hình thang BFLE và AKJE bằng nhau (1)

Giải Toán 11: Bài 2 trang 24 SGK Hình học 11 |  Giải bài tập Toán 11

⇒ Hình thang FCIO là ảnh của hình thang BFLE qua phép tịnh tiến bởi Giải Toán 11: Bài 2 trang 24 SGK Hình Học 11 |  Giải bài tập Toán 11

⇒ Hai hình thang FCIO và BFLE bằng nhau (2)

Từ (1) và (2) ⇒ hai hình thang FCIO và AKJE bằng nhau.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 6. Khái niệm phép dời hình và hai hình bằng nhau

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Toán 11

Xem thêm chi tiết về Bài 2 trang 24 SGK Hình học 11
Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau Bài 2 trang 24 SGK Hình học 11 C…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận