Bài 2 trang 259 sgk Vật Lý 11 nâng cao Bài 52: Kính lúp Bài 2 trang 259 sgk Vật Lý 11 nâng cao Trên vành của một kính lúp có ghi x10. Đá…

Bạn đang xem: Bài 2 trang 259 sgk Vật Lý 11 nâng cao Bài 52: Kính lúp Bài 2 trang 259 sgk Vật Lý 11 nâng cao Trên vành của một kính lúp có ghi …

Bài 52: Kính Lúp

Bài 2 trang 259 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Trên vành kính lúp có ghi x10. Điều nào sau đây là đúng lúc nói về tiêu cự f của kính lúp này?

A. f = 5 cm

B. f = 10 cm

C. f = 25 cm

D. f = 2,5 cm

Câu trả lời

Theo bài ra ta có: G = 10

⇒ tiêu cự của kính lúp đó là: f = 0,25/10 = 0,025m = 2,5 cm

Trả lời: DỄ DÀNG

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 11 tăng lên: Bài 52. Kính lúp

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

Xem thêm chi tiết về Bài 2 trang 259 sgk Vật Lý 11 nâng cao
Bài 52: Kính lúp Bài 2 trang 259 sgk Vật Lý 11 nâng cao Trên vành của một kính lúp có ghi x10. Đá…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận