Bài 2 trang 27 sgk Lịch Sử 10

Bạn đang xem: Bài 2 trang 27 sgk Lịch Sử 10 tại thomo.vn Bài 4. Tất cả quốc gia cổ điển phương Tây – Hy Lạp và La Mã Bài 2 trang 27 SGK Lịch …

Bài 4. Tất cả quốc gia cổ điển phương Tây – Hy Lạp và La Mã

Bài 2 trang 27 SGK Lịch Sử 10

Thực chất của nền dân chủ cổ điển là gì?

Câu trả lời

Thực chất của nền dân chủ cổ điển là nền dân chủ nô lệ.

– Nền dân chủ này chỉ mang lại lợi ích cho giới quý tộc, chủ nô và một bộ phận nhỏ trong xã hội dựa trên sự bóc lột nô lệ.

– Phụ nữ và trẻ em ko có quyền công dân.

– Nô lệ bị bóc lột, khinh miệt nên thường nổi dậy chống lại chủ, họ làm việc, phục vụ và ko có quyền gì cả, bị coi là “dụng cụ biết nói”.

Nhìn thấy tất cả Soạn lịch sử 10: Bài 4. Tất cả quốc gia cổ điển phương Tây – Hi Lạp và Rô – Ma

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Sử 10

Xem thêm chi tiết về Bài 2 trang 27 sgk Lịch Sử 10

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận